Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
flcïufifiin toEbalrfcgtEr^ Bcoon gct üaoj heÏEr ooflEii
tE ftöEinErEn; gEt litgt bEtiiiEcrbErbE / eu EinbElp
l&atibEii bElEti ftunner niEt fieibE oaocit 5icn. JiSu ja?
flEu 5ij bE niEtiggEib ban gunuEn bcrinaanbEn ftaninfl
In / onttroanbeu gEra / En joESEn gEra niEt ftganbc
uit gun lanb."
^OEU nu babEc p?abErDu;S piïinbigb gab / scibe
3ÖnE botgter ^aca: „maar bat taesenlglS ge?
fieurb/ baber
„ jSeen/ ftiuberen 1" seibe p j a b e r B u ö/ „get i!i fletg tj?
een berbicgt bergaal ban mg/ en ift ber^on get/ om
baaruit boo? u eene nuttige leering af te leiben. J^ele
fiinberen en seïfö IueI boItaa^jSene lieben / bie een
hieinigje fiunnen of bieten / cn onbcr een' goop men*
ftgen berfiecren/ bie gegcel onBefcgaafb sgn/ taojben
boo? bese lieben gcpjesen en geroemb/ eben al^ of
3g s:ootc/ ia / onbergelgficlgfi taarcn. ©aarop tao?=
ben ban bceltgb,^ 3g/ bie ccn taeinig taeten/ trotötg
cn bcrtaaaub/ cn Beclbensicg ligt in/ bat 3gbc tag^?
geib in pacgt gcBBcn / cnficl ombat / 3g ban niet^é?
taetcnbcn gep^esen en geroemb tao^ben / cn nict 5cU
ben mafien 3g ban gunnen inblocb en gtuiuE argting
misB^uift / om bE ontaEtcube lUEUigtE tE onberbruHfien,
©uabanige menfcgen tao^ben boo? cigcnlgfi berftan?
bigc en fiunbige lieben met bcn naam ban Utenooa
Be"iempelb/ en op gen is get fp?eefitaoo?b ban toe?
paofmg: in gct lanb ber filinben fian get niet
beré / of i^ëuoog moet er fiouing tao^ben."
Verheft u niet, schoon u een weetniet eer bewijst,
Maar schat het hoog', zoo u een ware wijze prijst.