Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
XLVI.
In het land dew blinden is éénoog honing,
^oEti op seficrcn abonb habet pjobcrBu^ Stjn ba^
BelijftfcB bierß berriflt fiab / fcßaarben âijne fiinbercn
Sieg aljä naat oefaioonte ronbom gern/ ten einbe
uit sgnen mnnb hieber get een of anber bEEniaHiElg&
En leetsaam beEgaal tc gooien. „MDaarban sal ba*
bet nn^ nu EEn;ö iEt;^ bErgalEn?" jEibe ..êtoffel/ en
al bE fiinberEn taatEU tEEb^ OEgEEl aanbacgt.
tail u nu ict^ bEtgalEu/" seibe jprobcrfiuj)/
„ban CEUoog." — «t©at ^al mooi tnorbEu/" SEibEn
bE fiinbEtEU / En fcgifiten al nabec eu nabEc aan gun»
HEH habet.
prnberfiu;^ fprafinut „€e tnas? eeh-J ecu sefiet ae^
ïuftjoEfiEE / bie oaarnE goon oEatgt En CEëEtb tailbe
taojbEU/ borg onoelufiftig fletgtö met itn dos öe«
bEElb 'taai^. 3[n Ecn lanb / hiaar alle menfcgen get
hno?rEgt ßE5ittEn/ ban niEt thiEE oogEn tE ftunnen
3iEn/ sag gg beeu fojtuin tE maßen; bErgalbe Bcfloot
gg / am naar get lanb ber filinben te^ reisen en al«
taar sgn geluft te Bcpjaebcn. Hier^ beeb gg sieg
Bjoot boa?/ shictDte ban sgn bErmogen/ ban bE g^oote
îiingEU / biE gg siEU/ eu bE taanbEtEn/ We gg bon^ mib»
îtEl ban 3gn gESigt bcrrigtcn fionbe. arme
filinbEU / biE gEm nict bErfl;anbEn / fiEg^EpEn torg /
iat geen gunner met gem in bergclgfiing iSan ge®
S^agt taa?bcn / en fienncmben gem tot gunnen fia«
ning. jßu fienbc be tratsrggcib en bErtaaanbgeib ban
nnsEn €Ënaag figna gEEUE palEU ; gg beröEElbbE sieg /
fiobEn allE^ bErgEbEn tE sgn / noEmbe allE ongEluß«
ïiige filinben niEtgtaaarbige buistErlingEn / En hing aan
met ttiillefiEurig obrr grn tE gccrfcgcn. l^oo? ecn