Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
XLIV.
MET DE]V nOED W DE IIAIVD
KOHT ME\ DOOR HET G.1ÄSCHE
Koenraad was een moedig en braaf matroos , die
reeds verscheidene gevaarlijite togten gewaagd, vele
vernïoeijenissen en ontberingen ondergaan , en meer-
malen den dood in de oogen gezien had. Op eene
langdurige en gevaarvolle terugtogt van Batavia,
strandde het schip, werd door de golven verbrijzeld,
en Koenraad re dde met nog twee andere matrozen
door middel van eene kleine sloep niets meer dan
het leven. Van alles ontbloot, doornat en bijna
naakt, kwamen zij te Vlissingen , eene stad in Zee-
land, aan. Koenraads ouders woonden te Delfzijl,
eene zeehaven aan den mond der Eems : in drie jaren
had hij dezelve niet gezien ; groot was dus zijn ver-
langen na zulk eene gevaarlijke, reis om eens weder bij
hen te zijn, te meer, daar hij ook van hen ondersteuning
niogt verwachten. Zijne overgeblevene deelgenooten
in den ramp bleven te Vlissingen, zich bedelende op
het medelijden van de ingezetenen dier stad verlatende;
doch Koenraad vertrok en zeide: met den hoed in de
hand komt tnen door het gansche land. Na eerst te
Vlissingen een stuk broods gevraagd en verkregen te
hebben, reisde hij naar Rotterdam, eene groote koop-
stad in Zuidholland , — en zoo vervolgens door de
provinciën Utrecht , Gelderland , Overijssel, Drenthe
en Groningen, tot dat hij ter bestemde plaatse behou-
den aankwam. Op zijne reis derwaarts had hij aan
niets gebrek : want zijn beleefd en bescheiden voor-
komen, zijn openhartige en gulle omgang, zijn dienst-
vaardig en inschikkelijk gedrag deden hem de gunst
en achting verwerven van bijna allen , met wie hij
in aanraking kwam. Velen gaven hem levensmiddelen
in overvloed ; anderen klcedingstukken en een' goe-
den reispenning, zoodat hij wel gevoed en tamelijk goed