Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
a-
68
XL.
Slet uithangbord belooft meet', dan
de icinkel bevat.
TCasaru^ taanüclbE nict sijncn óoonTCanrcn^ op
ccncn taacnicn 5oincr&a0 lanni^ ccnen langen cn ber?
bcïcnijcn tacg. „3J5annccc Qtct ccnc ßcrßcrg toarc /"
Scibi? bc habcc onbcrtocg/ „ban hiilbcn tnïj on^ giet
taat nitrnjstcn cn ccnc ülcinc hcriütaillj&ing gcBruiftcn."
(Cocn sij bcn tacg ten chibc taarcn/ sag TCanrcn^
ccn gui;? ftaan / taaac boa? ccn uitgangBo^b ging.
„ ©at sal tacl ccnc gccBccg sön/' scibc gij/ cn ging
naar gct fiojb / om tc sten taat cr op fionb. ©aar
gg:
„ Hier verkoopt men beste jenever, wijn en bier,
„En heeft voor weinig geld een groot pleizia-."
„J^abcr!" riep %autcn^/ „gier moeten tag juiöt
Sijn; IccjS bit opfcgrift cenjé." ©e babcr laé gct
oDß/ maar scibe: „misfcgien Belooft get uitgangDo?b
meer ban be tainfiel Bebät. €tgter taillen tag er
Binnen gaan cn cen^ sic"«"
^g traben cenc lage / fomBcre en mojfigc fiamer
Binnen / taaarin bc berbaUcne mcuBcren met jlof en
be glasen en selber mct fpinnctacBBcn Bebefit taaren.
25g gunnc Binnenfiomjit berliet be onbc cn ffcnurfcge
gerBcrgier get bertreft cn liet be Bcbicning ber gasten
aan sgnc nict minber flnurfrge/ maar nog meer
onsinbclgfic b?outn ober. „ (ßoebcn morgen!" scibe
Xasarué tot bc taaarbin/ „ifi hetsoefi n bjicnbclgfi/
om mgn' scon een glaji ban nta Bc?t Bier cn mg
eene galbe flc^cg tagn te berfioopen." — „IBgn gcB?
Ben tag niet/" — scibe sg met een onbcrftgilïig en
ftiuirsrg gelaat cn op ccncn ongenfcgen toon, „,ßu/