Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
„zachte heelmeesters maken stinkende wonden." Hij
nam een scherp mesje uit den zal, en maakte daarmede
eene diepe opening in de heup, waardoor zich nu eene
groote hoeveelheid etter uit de wonde ontlastte. Daarop
deed hij er bijtende en zuiverende middelen in; wel schreeuw-
de de knaap hevig, maar beter was het een oogenblik pijn
uit te staan, dan eenen langen tijd en misschien geheel
zijn leven kreupel te moeten blijven, het gelieele been te
verliezen, of zelfs het leven in de waagschaal te stellen.
Na verloop van eenige dagen was de pijn dragelijk en
de wonde zuiver. Nu wendde Eusebius verzachtende mid-
delen aan, en binnen veertien dagen was de heup van
Wolter genezen. Dit pijnlijk voorval had Wolter's wild-
heid getemperd, en hem meer bedachtzaam gemaakt; maar
eenige weken daarna zag zijn vader, dat hij in zijns buur-
mans hof appelen van den boom haalde. De vader nam
hem bij den arm en kastijdde hem zeer gestreng met de
roede. Zijne moeder kon dit niet aanzien en zeide: „hoe
kunt gij Wolter toch zoo hard kastijden !" Maar Vale-
rius antwoordde: „om hem in de toekomst misschien voor
zwaarder en langduriger lijden onder de hand des scherp-
regters te behoeden. Zachte heelmeesters maken stin-
kende wonden, gelijk gij uit den heelmeester Boudewijn
gezien hebt, en te zachte opvoeders voeden bedorvene
kinderen op." Wolter was door deze enkele pijnlijke
kuur des vaders genezen, en ontvreemdde nimmer weder
het geringste aan eenen anderen.
Een zachte chirurgijn maakt etterende wonden,
Van strenge tucht heeft men het heil vaak ondervonden.