Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
itiflö 59 seitöotisaafit/ in ttn b?Etmti ïanb/ ïansïJ tc
gnisEH Qct ß^aob te faja0cn/' cn jicg tc bcröcnacöcii
met batficne/ ümt anbcren oclnaonïijft niec Ïiï.5tcn.
^Vjan^ ocß^iiißt 5ij fict met geaaste; Uiaiube8Dn0cr
maaftt ïjaai' nu alle fpöscn finalicïjjft.
Geniet met dankbaarheid hetgene God u gaf\
Bedenkt: „een iekkVe mond leidt tot den bedelstaf.'
XXXVIIL
mBN MOET HET SCHAAP VOOR DEN
DAIVI SCHUTTEN.
Tobias was een verstandig landman , die verschei-
dene kinderen had. Hij had de gewoonte, om op
alles , wat er voorviel , naauw acht te slaan en uit
de gebeurtenissen nuttige leeringen voor zich zeiven
en zijne kinderen af te leiden. Eens zeide hij tot
zijne zonen, Ulrich en Valentijn: ï>gaat heen en ver-
weid de schapenj de weide, waarop zij thans loopen,
wordt mij te schraal en' is niet toereikend voor eene
behoorlijke voeding dezer dieren," De zonen gingen,
om den wil des vaders te volbrengen ; maar onder
het heenvoeren van het eene stuk lands naar het
andere moesten zij de schaliën eenen dam voorbij
drijven. »Pas goed op," zeide Ulrich tot Falentijn,
»dat gij tijdig bij den dam komt, om de schapen
aldaar te schutten , dewijl zij anders in de jeugdige
tarwe groote verwoesting zullen aanrigten." Falentijn
was echter niet tijdig genoeg op den dam, om het
eerste schaap te keeren ; een groot ram was vooraan,
en deze sprong oVer den dam, en begon dadelijk met
de tarwe te vernielen. Falentijn en Ulrich deden nu
wel hun best , om te verhoeden , dat de andere scha-
pen volgden , maar te vergeefs: vier sprongen hun
voorbij , niettegenstaande zij beide op den dam ston-