Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I.
DE MORGENSTOND HEEFT GOUD IN
DEN MOND.
Vader Richard was een boer en had twee kinderen,
Hendrik en Frederika. Zoodra de zon des morgens,
met haar liefelijk licht de aarde begroette, stond hij
op, en dan was het zijn eerste werk, de beide kinde-
ren te wekken. » Kinderen ! " riep hij dan , »staat
op ! de zon is op , — de geheele natuur is reeds ont-
waakt ! — de vogelen zingen, — de kudden grazen , —
de ooijevaar verlaat zijn nest, om spijs voor zijne
jongen tq halen , — de zwaluw zweeft reeds door de
lucht, om vliegen te vangen, — de bijen gonzen reeds
om de bloemen , — de boeren gaan reeds zingende
vëldwaarts. Ook gij moet het bed verlaten ! " » De
morgenstond heeft goud in den mond!""
De kinderen welke hieraan reeds van de vroegste
jeugd gewoon waren , gehoorzaamden dan ook ter-
stond , en het viel hun niet moeijelijk; want de
gewoonte maakt het nioeijelijkste zelfs gemakkelijk.
Eens op eenen morgen echter, was Hendrik buiten-
gemeen slaperig, denkelijk, dat hij des avonds wat te
lang op geweest was of te veel gege-len had. De vader
kwam, naar gewoonte, weder vroeg, om hen te wek-
ken en voegde er insgelijks bij: »De morgenstond
heeft goud in den mond !"
De kinderen stonden dan ook dadelijk op, wieschen
zich met koud water en kleedden zich aan. Dan ,
Hendrik was maar lang in geen' goeden luim; en toen
hij achter bij Frederika was en meende^ dat vader
het niet hooren zoude , zeide hij : n vader zegt altijd :
»de morgenstond heeft goud in den mond! " ik
wenschte dat goud wel eens te zien."