Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
03
fiarftfiaar raapsaah iti sfjii pa&öuisf gab opflcflaoen/
Poeg bc fili&fcin in bcn moten / jaobat bCjC mct gct
pafigniii cn al gct raapjaab bcrtijanbbc. ^Incc jaren
baarna gab gg cenc aansienïyftc labing tarlnc op
cn gct fcgip hierb baoj eenen fto^m Bcloopcn/
firanbbc op eene Jiliu/ en berging met labing cn fcgecp;^?
hoUir. nöu hiarcn 51J ban in tltice jaren töb;ö boob
arm. i©c gjootc geerenljEgHijing hierb berftocgt/ en
ccn fefcin guio hicbcr gcguurb; be haber moc^t al^
rommijifianair in granen sgn ücftaan soefien en ^gc?
Dbara ög ecn' anber biciien. i0aar3Öecgtcr hicinig
anberd gcfecrb gab/ ban 5icg fraai op te fcgiitfien/
i&oj>tfiare cn Icftïiere fpgscn te gcD^uiricn en gicrobcc
tc fp^eficn/ 30Q gab gaar geer hieinig bienjjt cn becï
herb^ict ban gaar; hiant gct fcgeen/ of 53 nict at/
om te Icbcn/ maar fleigti) teefbe om te eten. l©an?
neer bc fiinberen en bc anbere bicnötDobcn bc gmt
hoojgesctte eenboubige / maar goebe/ gcsonbe en
haebsame fpgscn mct fmaaft en banfiBaargeib nut?
tigbcn/ ban berftoos) 33 cr niet ban tc eten/ om?
bat 53 naac garen fmaaft nict Icftficr genoeg hiarcn;
cn hianneer bc anbere gui^gcnaoteu 3itg op gimnc
hiü3c eené aan ecu fec«maaï bergadten/ ban 3cibc
^geobora: „meent gg/ bat bit al ïcfiftcr i;!f? — ifi
gcD hui gcgeeï anbet'j gegeten!' «Ecnö goojbe be
jufbjouhi bit gefpjcft/ taaarboor (Cgeobora bc fiin?
beren cn bicnótBDben gegccl fiebierf/ cn scibe nu tot
gaar: (Cgeobora! ccn ïcftfterc monb ïcibt tot ben
ïicbBlIlaf!" — gaf gaar gct hcrbicnbc ïonn/ en joeg
gaar be beur uit. ©it scgQcn ber jufbjouhi taerb her?
hic^cnïijftt;-hiant nicmanb burfbc of taiïbc gaar nu
tacber in bicnat nemen; gare oubcr^ fianbcn gaar
niet onbcrgnubcn/ cn na ccnigcn tgb omstaerbcn;^