Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
op zijn veertiende jaar zoo ver gebragt had, dat hg
gebrekkig lezen, naauwelijks leesbaar schrijven en
de vier hoofdregels der rekenkunde gebruiken kon ,
waarna Steven voor allijd de school verliet.
Op zekeren tijd klaagde de vader aan den onder-
wijzer, dat hij zich niet begrijpen kon, waarom Steven
niet meer geleerd had ; doch de verstandige man gaf
ten antwoord: »een boom, die dikwijls verplant wordt,
gedijt niet, mijn heer Sebastiaan!"
"Venvisselt niet te vaak van onderwijzers, want
Een boom gedijt niet, zoo hij dikwijls wordt verplant.
XXXVI.
■let oog^ van den meester wint meer
dan zijne Iteide Iianden.
Theodoor was een landman, die meer dan vijftig
hunder lands bezat. Het is dus ligt te begrijpen, dat hij
veel volk in dienst moest hebben, en dat er een naauiv-
lettend toezigt, een goed overleg en eene strikte orde nood-
zakelijk waren, om deze boerderij te besturen. Maar
ofschoon Theodoor van den vroegen morgen tot den laten
avond werkte en zwoegde, zoo gingen toch zijne zaken al
meer en meer achteruit. De reden hiervan was, dat hij
hij al zijnen arbeid het opzigt over zijn volk en vee ver-
waarloosd«. Want terwijl Theodoor hier of daar zich
hijna dood werkte, mishandelde de groote knecht de paar-
den , zoodat het eene kreupel werd en het andere stierf, —
of lag een tweede knecht elders te slapen , — of speelde
een der arbeiders met den jongen, of verdronk een zijner
heste schapen , enz.
Langs dien weg kon het niet anders, of de zaken vajn
Theodoor moesten al meer en meer achterxdtgaan. Zijne
schulden vermeerderden, en nadat hij eenige jaren in het