Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
De troostelooze ouders deden niets dan schreijen;
en hunne vurige gebeden om redding tot God op
zenden; de geneesheer verh'et bijna het bed niet, en
toch.,. de ziekte nam hand over hand toe. Eindelijk
verloor het meisje haar bewustzijn , spoedig daarna
hare spraak, en — weinige uren later was zij niet
meer! De ouders waren troosteloos; — de geneesheer
kwam, om nog eens naar de lijderès te vernemen;
maar de arme vader zeide: » de kogel is door de kerk,
mijnheer l Het lang gevreesde onheil heelt ons getrof-
fen ; Petronella is overleden !"
Ach, eigenzin weerhoudt zoo menig nuttig werk;
Ja, veeltijds raakt door hem de kogel door de kerk.
l\/\/Sl\/\/\l\f%l\
XXXIII.
HIJ STAAT OP GLAD IJS. ,
Paul was een leerzame , schrandere en beminnelijke
jongen. Zijn vader toas een verstandig man, die veel
belang in de opvoeding zijner kinderen stelde , en dus
aan Paul geene kosten spaarde , om hem alles te laten
leeren. Paul liet deze moeite ook niet onbeloond; want
toen hij veertien jaren oud was, kon hij niet alleen
goed lezen, schrijven en rekenen , maar ook zeer wel
opstellen en brieven maken , terwijl hij de Fransche en
Uoogduitsche talen tamelijk vlug sprak en schreef, iVw
was hij voor velerlei betrekkingen geschikt, en zijn
beminnelijk voorkomen , zijn beleefde omgang en zijne
beschaafde en bevallige taal waren voor hem de beste
aanbevelingsbrieven. Be vader plaatste hem aanvanke-
lijk op een koopmans kantoor , en nadat hij hier twee
jaren geweest was , werd hij de eerste bediende van
eenen anderen handelaar. Hier verdiende hij veel geld,
i had een ruim bestaan, en was in de gelegenheid, om
; eenen mooijen stuiver op te garen. Maar ongelukkig