Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
lehijjE maafl naar be fcgool; borg bit tnaS bc laatftc
ficcc noß/ bat bc nubcr;^ naar gaar ficgocfben tc
taatgtcn/ cn bat jSccItjc ben gonb in ben pot bonb.
Bij, die den üjd verspeelt, der ouderen raad lespoi.
Vindt, hij de 'thuiskomst, vaak den hond reeds in den pot.
xxxir.
Be kogel is ïroor öe Kerk.
Petronella was een gezond j schoon en beminnens-
waardig meisje; zij was de oogappel harer ouders en
de lieveling van ieder, die haar kende. Maar , ach !
al het aardsche is onbestendig / de schoonheid is ver-
gankelijk , en de gezondheid kan ons elk oogenblik
ontnomen worden.
Dit ondervonden helaas ! de ouders van Petronella
maar al te zeer met hare lieve dochter. Petronella
kreeg eene gevaarlijke ziekte. Binnen weinige oogen-
blikken was al hare levensvreugd verdwenen , hare
schoonheid -vernietigd, en het geluk der ouders in
droefheid en angst verkeerd! — Zij zochten naast God
alleen troost hij den geneesheer, en hoopten slechts
van de uitwerking der geneesmiddelen de redding
hunner dochter. Dan, een goede raad moet opgevolgd
en geneesmiddelen moeten ingenomen worden, anders
kunnen beide geene uitwerking doen.
Maar hoeveel moeite de geneesheer ook deed , om
de regte geneesmiddelen uit te denken, — welke
moeite en kosten de droevige ouders ook aanwendden,
alles was te vergeefs; Petronella wilde geene genees-
middelen innemen. Wat hare ouders ook zeiden,
welke beloften zij ook deden, hoe de geneesheer haar
ook vermaande, ja zelfs met verergering en den dood
dreigde, alles was vruchteloos; zij bleef in hare wei-
gering volhouden, — en dat enkel uit afkeer van den
onaangenamen smaak der medicijnen.
■fa