Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I urn 0110.
1. De morgenstond heeft goud in den mond
II. Boontje komt om zijn loontje ....
III. Ka regen komt zonneschijn.....
IV. Beter een half ei, dan een ledige dop .
V. Vervolg . ...........
VI. De luiheid gaat zoo langzaam, dat armoed
haar schielijk inhaalt.......
Vn. Vroeg rijp, yroeg rot.......
VIII. De pot verwijt den ketel, dat hij zwart is
IX. Die met pek omgaat, wordt er mede besmet
X. Rome is niet op éénen dag gebouwd, en
^ Keulen en Aken niet te gelijk.....
XI. De kat met handschoenen aan, vangt geene
muizen..............
XJL Men moet het rijsje buigen, terwijl het jong is
XHL Schoenmaker I houd u bij uwe leest . . .
XIV. Men moet het ijzer smeden, terwijl het heet ia
XV. Hij spant de paarden achter den ploeg . .
XVI. Daar zit een adder onder 'tgras ....
XVII. Vogels van eenerlei veêren koppelen zich
gaarne..............
XVin. Een schurftig schaap kan de geheele kudde
aansteken.............
XIX, Hij bouwt kesteelen in de lucht ....
XX. Hij wil mij knollen voor citroenen vjerkoopen
XXI. Bergen en dalen ontmoeten elkander niet,
maar menschen wel.........
XXn. Vervolg.............
XXIII. Hij komt met den mosterd na den maaltyd .
XXrV. Hij vischt achter het net . ......
XXV. Dat zal hem fitter opbreken......
BI. 1
- 2
- 4
- 6'
7
9
- 11
" 12
- U
- 15
- 17
- 18
- 20
- 22
- 23
- 25
- 27
- 28
- 30
- 32
- 34
- 35
- 38
- 39
- 41