Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
V
;®tt hoojUal EU hcjE le^ ÖE^Ö üatiErd fiabtiEunpïfar«
nEÜa EEUE gE3E0EnttE uittaEcfiing/ en nabEiSanti hia^
30 gegaa^saniEE aan gatE ouiJEr^ en fiEgaE&3amEr in
gacE ganbelingen.
Wilt dongehoorzaamheid aan goede lessen duchten;
Een onbezonnen daad heejl dikwijls hitt're vruchten.
XXVI.
MUi smeevt hem honig om Aen mond.
Leendert was gewoonlijk wat snel in het beloven,
maar nalatig in het volbrengen zijner beloften; rijk
aan schoone woorden, maar arm aan goede daden.
Hij had eenige jaren ter school gegaan bij eenen
ouden, zwakken en goedaardigen onderwijzer, die
echter weinig doorzigt en kinderkennis, en nog min-
der oplettendheid op zijne leerlingen bezat. Leendert
was laag genoeg, om van deze gebreken des ouden
onderwijzers misbruik te maken en zijnen gunst door
schoon klinkende woorden en grooie beloften te ver-
werven ; of met andere woorden : door den meester
»honig om den mond tc smeren." Kinderen , die veel
braver en vlijtiger, doch meer opregt waren en minder
vleiden, waren ook doorgaans minder in des meesters
gunst en moesten, lot hunne ergernis, dikwijls bij
Leendert achter staan. De ouders van Leendert veran-
derden echter van woonplaats, en bijgevolg Leendert
van onderwijzer.
De nieuwe onderwijzer was een schrander, ervaren
en scherpziend man, die niet hield van beloven,
maar van doen, en de vleijerij ten sterkste haatte.
Leendert kende den aard van dezen man echter niet,
en dacht door de lage middelen , die hij bij zijnen
vroegcrcn onderwijzer met het beste gevolg had aan-