Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
cBniflermatE ficftodb taaö; boeg ItocnEUa gab oeeii
DEbuIb / om bicn raab op te hoïscn. gg b^onfi Ecn
paar goebe èommcn boï Icbig/ cn seke sieg ter her*
SoEÏing nebEr. o^ogcnßlißfiEltjg baarop fitaamEn bc
oubEr^ IE gui? / aan taElÖE bE fijOEbEr bit mEbcbEElbE.
53e oubErs hErfcg?ifitEn gEbig / cn bE babEr SElbE:
„ItornElïa! iftb?EEisJ/ bat ubit fiitttr sal opö^Eßcn!"
«I3it fitaam ooft nit; taant fiinnrn EEn galf uur Be*
bonb sö S<cg tcEbö in gEt gEgEEl niEt taEl / gEboElbE
pön in gEt goofb en aanb?ift tot B^aftEn. 53e babEt
lEgbE gaar babElgS eehe pap ban btiErBIoEmEU op bE
6o?ist/ liEt gaar in eeue ruimE matEEEU fiErft aftrrft^
fEl ban bliEr en ftamillEn b^tnftEn / En bErgoEbbE baar«
too? nog gEluftftig eehe ontftEfiing in be Bo?_st.
53e gEHEESgEEr fttaam bEjJ anbErEU baag?f/ p?eeö bc
mibbElEn / biE bE babEr gab aangEtaEub / En fegrEEf
gaar eeueu b?anft boo?. ^aar gg bErnam / bat garE
maag ooft ongeflcïb taatS / saa mengbc gij berfigei«
bene Bittere bingen in ben b?anft. Iftornclia fion ben?
selben Bgna niet innemen / ombat gg gaar / gelgft
SÖ SEiöc / soa fittter opBrafi. jBaar be baber scibc:
„ bele bingen fmaften soet / en Bjefien ecgter Bitter
op. llta Bittere bjanfi op berre na niet 30a
onaangenaam en beel Beter in sgne uittaerfting aI>J
utae onBesonnen baben/ cn taij gapen/ bat bit
Bitter opB?efien u tot geil moge bcrftrcftfien. l^abt
50 EcgtEr ben raab uta^ B^oeberjS opgebolgb/ en
II boo? ben eersten soetfmaftenben maar tebcn-S Bitter
tpBjEftenben bjanft getaacgt/ ban 30U bc ttaeebc niet
noabsaficïijfi gctaecöt sgn. jBagt gg crgter met
gct Bcrflc Bitter opB?eftcn uta boo^bcel boen cn baar=
uit meer Bebaegtsaamgcib leeren/ ban sal gct u mi.é*
ftgicn in be tocftom^t boo? g^ootcr gebaar Begocben."