Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
iO
ihans wel beter besteden. Mijne dochter }weft dezen
morgen in het gindsche bosch eenen fraaijen gouden ring
verloren; zij heeft er lang naar gezocht, maar denzel-
ven nog niet kunnen vinden." Frits was dadelijk bij
de hand en liep, zoo schielijk hij konde , naar de aan-
geicezen plaats. Doch Filip zeide: » laat mijnheer
Groenendal zelf den ring zoeken; ik ga eerst naar
huis, om wat te eten." Frits zocht nu onvermoeid
in de wandelpaden, die door het bosch liepen, scheidde
met zijne handen hier en daar het gras vaneen , zag
naauwkeurig tusschen de afgevallene bladeren, en ziet, —
na ruim een mir zoekens, had hij het geluk , om den
kostbaren ring te vinden. Verbeeldt u zijne blijdschap!
Alsof hij vleugels aan de voeten had, zoo ijlde hij nu
naar den burg van Groenendal , en de eerste , die hem
ontmoette, was de juffer Theresia , die den ring verlo-
ren had. Ik heb uwen ring weder gevonden , juffer!"
riep hij haar al te gemoet. De juffer was buitenge-
meen blijde met den vlijtigen jongen, noodigde hem in
huis, gaf hem een lekker maal en nog daarenboven vijf
enkele 'guldens voor zijne moeite. Hij bedankte haar
hartelijk en ging verrukt met het geld naar zijne arme
moeder, die eene weduwe was, en tranen van blijdschap
over dit geluk van haren zoon stortte.
Laat ons nu eens hooren, hoe het met Filip ging ,
Toen de maaltijd geëindigd was , verhaalde hij, zeer
droog en onverschillig, het geval van den ring aan zijne
ouders. • »Denkelijk is het reeds veel te laat, en heeft
een ander hem al gevonden zeide de vader; »maar
ga oogenblikkelijk heen, en beproef óf hij nog te vinden
is; want de heer Groenendal zal gewis den vinder
rijkelijk beloonen." Met langzame schreden ging Filip
naar het bosch, liep half achteloos eenige paden door,
en ontmoette dèn heer Groenendal. nWat wilt gij hier
maken?" zeide deze tot Filip. n Den gouden ring zoe-
ken zeide deze. » Ga dan maar spoedig naar huis ,"
zeide de heer; »gij vischt achter het net;" want de
ring is reeds voor meer dan een uur door Frits gevon-