Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
tcrd fta den maaltijd, of met het zout, nu het ei op is."
En AUda mogl tol straf vóór den avond niet eten.
Kort daarna was het kermis , en Alüla had reeds
do stof in iiuis voor een nieuw kleedje , hetwelk zij,
wanneer zij met hare ouders naar de kermis ging,
aan zoude hebben. Het werd naar de naaister ge-
bragt, en de dag bepaald, waarop het kleedje gereed
zoude zijn ; doch de naaister was door de menigvul-
dige kermiskleederen, die zij maken moest, te druk
bezet, en het kleed van Alida bleef ongemaakt. l)e
ouders gingen op den bepaalden tijd naar de kermis,
en de sciirijende Alida moest te huis blijven , dewijl
haar oude kleed niet meer geschikt was, om er bij
die gelegenheid mede te verschijnen.
Eerst eene week daarna, loen de kermis lang
voorbij was, kwam de naaister en bragt het nieuwe
kleed. »Gij gelijkt haar wel iets, zeide de moeder,
voor wie het kleed bestemd is : » gij komt met den
mosterd na den maaltijd."
Dergelijke onaangename voorvallen hadden echter
zoo vele uitwerking op Alida, dat zij hare nalatigheid
en traagheid langzamerhand overwon, en de bevelen
van hare ouders naauwgezet en spoedig uitvoerde.
Do& alles op den regten tijd,
Zoo weet ge, dat gij nuttig zijt.
XXIV.
• ♦ ♦
t)i$cl)t acljtcr l)ct net
De heer Groenendal wandelde eens aan den weggen
zag daar twee arme knapen, Frits en Filip geheeten,
te zanten spelen. nJongem," zeide Groenendal, »spe-
len is goed voor kinderen, mits als men door het spel
geen kwaad doet en voor dien oogenblik niets, dat
nuttiger is , weet te doen. Echter kondt gij uwen tijd