Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
XXIII.
UIJ KOMT MET DEN MOSTERD NA DEN MAALTIJD.
of :
HIJ KOMT MET HET ZOUT, WANNEER HET EI OP IS.
Alida was langzaam en traag in al hare handelin-
gen en onverschillig en nalatig, omtrent hetgeen liaar
bevolen werd. Eens kreeg haar vader onverwacht
eenige beeren bij zich, die hij pijpen en tabak wilde
aanbieden. Dan, juist had de man geen tabak in
huis, en riep daarom: »Jlida! haal mij schielijk
een pond tabak uit den winkel! "
In plaats van aan dit dringend bevel van haren vader
te gehoorzamen , bleef y4lida op haren weg hier wat
staan te praten , ginds een weinig te kijken , en op
eene derde plaats begon zij met andere kinderen te
spelen. De vader, die den tragen aard van het meisje
kende, had zich reeds lang op eene andere wijze
van tabak voorzien, en toen Alida te huis kwam,
waren de heeren reeds vertrokken. »Gij komt. met
den mosterd na den maaltijd " zeide de vader. »Ja,"
zeide hare moeder, «al weder met het zout, wanneer
het ei op is, en het meisje moest eene ernstige be-
straffing ondergaan. Dan, deze soheen weinig invloed
op haar uitgeoefend te hebben ; want kort daarna zou
zij voor hare moeder mosterd en zout halen , oui bij
het middagmaal te gebruiken, en ziet, Alida komt
eerst met beide te huis, toen de maaltijd geëindigd
is. Hare ouders zeiden er niets van, hadden stilletjes
het overgeschoten eten weggesloten, en toen het
meisje begeerde (e eten, zeide de moeder: » he» eten
is op ; wij hebben aan u niet gedacht. Indien gij
echter verlangd had, om dezen middag er ook wat
van te genieten, dan hadt gij uwe boodschap spoe-
diger moeten verrigten. Thans komt gij met den mos-