Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
Söncn fioEi-/ faiaaniit filcefi/ bat 8ö Sicfi altfib al^ ccir
OEtrouIn cn big tig tacrlftmam gab gebjagen.
SCI fpicöcnbc gerßcnben bc Beibe pcrfancn cïftanber,
oEn hiic / benfit gg / taaö nu bie gcer ? Het Inaé
bcscïfbc/ bicn (©irS tioa^ hcrfcgEibEne jaren mEt le«
bcndgcbaar uit bE g?acgt gegaalb/ eh 30a mtn^cXs»
liEbenb en EbElmocbig BEganbElb gab. „HEt gE<=
noEg/" 3eibE bE gEEr/ „Brrgen En balEU ontmoEten
Elftanber niet/ maar mEustgEn hiEl." ü^aar i& obEt«
tuigb ^en/ bat gg Buiten utac EigEUE fcguïb onge^
luftfiig getaarben 3gt/ 300 3al ift uhiE hiElbaab/ aan
mg En mgn guiögE3in BEbJE3En / cn baojal utae ebEt^
macbiggeib/ aan onjS Betaanb/ naar taaarOE bct^
gelben. ®ier gcBt gg eeu papier; ga baarmEbe naar
be flab / naar eeu 3cficr taijfel&antoo^ En goub ban
maar gEruét np niEt ronb tE gaan." ^cgoon 33irfi
niet tai?"t/ itielfie biaarbe bit papier fiesat/ 300 banfitc
gg sijnen faielboener torg regt gartelijö/ ging 30a
fnel gij fionbE naar bE ftab/ En 3argt en banb get
BEboElbE fiantao^. jEaar hErBEclbt u lijnc bcrBasing
En Blijbfrgap / tocn be ttii^fclaar gern baarhao? tlnEE*
buiSEnb gulben taEtElbEl
jaaet sgncn bjoegcr opgEgaarbe pEnningEn ma^ gij
nu BE3ittEr ban Ecncn fegat ban ttacEbuiSEnb En bijf=
gnnbcrb gulben. Sepganberb gulben BEftEEbbE gi(
giErban tat eeue nieultie taaning; thieeganberb gul-
ben aan nicultiE meuBElEn/ En thiECgonbcrb gulben
aan filcebercn. aberige bijftiengonbErb gulben/
biE gij op intEEE^t uitbEEb/ B;agtEn gern jaarlijfi^
j bijfenscbentig gulben ap/ 3oabat gij en be sijnen
1 nu onber be gegoebflc cn oafi onbEr bc gElugfiigflc
i lieben ban gunuEn jlanb mogten getelb taa^ben.
£>ie and'ren helpt in ramp, of troost in droefenis.
Erlangt ook hdp en troost, too hij die noodiy is.