Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
onderen tot hoven af en dékte hm, om de uitwaseming te
bevorderen, van boven zorgvuldig toe. De boer huisvestte
deze lieden den geheelen dag en den volgenden nacht ^ en
des anderen daags waren hunne kleederen weder zuiver en
droog , de paarden weder frisch, het rijtuig en lederwerk
rein en de strengen vernieuwd. De brave heer en de zijnen
waren aangedaan over de hulp, die zij hier ontvangen en
de gastvrijheid, die zij genoten hadden. Zij wilden den
braven boer betalen-, maar deze weigerde zelfs een' cent
aan te nemsn, dewijl hij alles als een' schuldigen pligt
beschouwde, waarvoor men geen loon mag aannemen. i)e
dankbare mevrouw gaf echter aan de dochter van den boer
eenen gouden penning ten geschenke, waarna zij onder de
meest mogelijke dankbetuigingen vertrokken. Dirk verge-
zelde nog den wagen een eindwegs , en toen nu de paai-
den geene vrees meer lieten blijken, bood de erkentelijke
heer hem tien zeeuwsche rijksdaalders als helooning aan;
doch Dirk begeerde niets, en zeide slechts: „wat ik gedaan
heb, deed ik niet om geld, maar alleen, omdat het mijn
pligt was." Hij wenschte hun allen daarop hartelijk eene
behoudene en loorspoedige reis en nam, zoo spoedig hij
honde, de terugreis aan.
Weldoen, zonder hoop op loon,
Hat alleen is waarlijk schoon.
XXII.
I' MZ Mt I' O Mj fm .
jßabat ï^irlii/ ban taten sö in be bodflc le]^ gelesen
geBt / reeb;^ berftgeibens jaren fig ben Boer getaaonb
en bDo? suiniggeib een maai fommetje geïb^ apge«
fpaarb gab / trab gg in get gutaclg& met eene B^abe
en taerfisame bien;^traaagb / bie Bg sönen Buurman
taaonfae/ ßocgt een filein/ net guijJjc/ bat baar niet
ber af in get b0?p ftanb/ en Bleef nn Bg ben Boer al,^
3*