Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
XXI.
Bergen en dalen ontmoeten elkander
nietf maar menschen voel.
Dirk woonde als knecht hij eenen braven, doch niet
zeer vermögenden boer. De plaats van dien hoer stond
aan den weg, en werd door eene breede gracht van den-
zeiven gescheiden. Eens terwijl Dirk bij het huis werkte,
kwam er een heer aan rijden in een fraai rijtuig, bespan-
nen met twee welgevoede en dartele paarden. Toen het
rijtuig hij de boerenplaats was, kwam er een jongen met
eene schuifkar langs den weg; de paarden iperden schich-
tig , liepen rugwaarts, en het rijtuig , waarin de heer, zijne
vrouw en twee kinderen zich bevonden, stortte met de
paarden van den weg af in de diepe en breede gracht.
Hartverscheurend was het ngodgeschrei, dat vooral de
vrouw en hare beide kinderen lieten hooren. Dirk snelde
qogenblikkelijk de ongelukkigen te hulp, sprong in het wa-
ter, opende de deur van den gesloten wagen, en hragt de,
vrouw en de kinderen op het land, terwijl de heer zich
zeiven, zoo goed hij konde, met waden en zwemmen redde.
Ofschoon allen doodelijk, verschrikt waren, had. echter
niemand hunner eenig letsel bekomen. Andermaal begaf
Dirk zich nu te water, ten einde de paarden, die ver-
schrikkelijk met hunne pooten in het water sloegen, er uit
te helpen. Hij sneed de vier sterke strengen schielijk door,
en de paarden, welke nu los waren, begaven zich naar
den wal, waar zij dadelijk door de aldaar verzamelde
menschen gered werden. De goede hoer en zijne vrouw
zorgden. intusschen voor de ongelukkige menschen, lieten
hen drooge kleederen aantrekken, maakten de natte en be-
morste kleederen weder schoon, gaven hun eenige verver-
schingen en spraken hun moed in zooveel zij konden. Men
haalde nu het rijtuig uit de gracht; Dirk reinigde alles
weder , zette de paarden op den stal ivicsch hen van