Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
$3
gelieft de juffer ook iets te koopen ?" — Wat zijn dat
voor dingen?" zeide Amelm, De vrouw, die nu de
onkunde van het meisje bemerkte, wilde hiermede
haar voordeel doen, en zeide: »dat zijn citroenen,
juffertje!" — »Wat kost het stuk?" vroeg Amelia
daarop. »Drie cents," hernam het ondeugende wijf.
Amelia had juist een dubbeltje in den zak , gaf het
aan de vrouw , ontving drie dikke , gele knol en , eu
kreeg een cent terug. De vrouw lachte heimelijk om
de eenvoudigheid van het meisje, en Amelia ging
verheugd naar huis, om aan hare moeder de goed-
koope en schoone citroenen te vereeren. Toen de
moeder nu vernomen had, wat er gebeurd was, zeide
zij: Amelia! daar hebt gij u knollen voor citroenen laten
verkoopenl Dit is echter de eerste keer niet, dat
zulks geschied is : onze meid, — de zoon van buur-
man , — het meisje op den naaiwinkel, — Jöckern ^
de schoolknaap, Alberty de guit, en zoo vele anderen
hadden u reeds knollen voor citroenen verkocht. Laat
dergelijke bedriegelijke streken van menschen, die
zich met uwe li^tgeloovigheid vermaken, of er hun
voordeel mede doen , u toch wijzer maken. Geloof
niet alle menschen terstond , en vertrouw ook niet
ieder oogenblikkelijk j het is waar, veel goeds is er
in de wereld , maar ook veel misleiding en bedrog.
Denk over alles naj wik en weeg eerst naauwkeurig,
en vertrouwt gij u niet regt, of twijfeld gij aan de
waarheid , vraag dan vrijmoedig aan uwe ouders of
aan uwen leermeester; deze zullen u nimmer mislei-
den , maar gaarne behulpzaam zijn, om het ware van
het valsche , de eerlijkheid en trouw van bedrog te
onderscheiden,"
Amelia volgde dezen raad op, gewende zich aan
nadenken en vragen, en werd met den tijd een
schrander en verstandig meisje.
Denk steeds op alles na en heht uto oogen opeut
Zoo zal men u geen knol voor een' citroen verkoopen!'
3