Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
XX.
nu Wlli MIJ K^XOLLETV VOOR CITROEIV'EIV
• VERKOOPEV.
Amelia was een lief meisje, maar buitengemeen
ligtgeloovig. Ligtgeloovigheid is oen gevolg van on-
opmerkzaamheid en gebrek aan nadenken. Alles , wat
men haar wijs maakte hield zij voor waar; zij ge-
loofde# alles, wat men haar vertelde. Ongelukkig
vindt men altijd menschen , die met de eenvoudig-
heid vaii andere hun voordeel doen , of met hunne
ligtgeloovigheid zich vermaken. Zoo maakte de meid
haar eens wijs, dat zij op Amelia's eenen hond,
met zeer- groote vurige oogen gezien had, en het
ligtgeloovige meisje durfde in geene week weder'öp
haar bed slapen. De zoon van hunnen buurman be-
praatte haar eens, om op het ijs te gaan, da.t naauwe-
lijks eenen halven Nederlandschen duim dikte had ,
en zij viel tot aan den hals in het ijskoude waler.
Een bedriegelijk meisje, met wie zij op den naaiwin-
kel ging, maakte haar wijs, dat haar nieuwe cent
meer waarde had , dan Amelia s oude vijf stuiver, cn
zij ruilde met haar. Jochemy een ondeugende school-
knaap , die in de misleiding van ligtgeloovige kinde-
ren zijn vermaak zocht, vertelde haar, dat hare buur-
vrouw Elizabeth ergens, gestolen had en derhalve ia
verzekerde bewaring genomen was zij geloofde dit
en vertelde.het overal, waardoor een groot ongenoe-
gen in de buurt ontstond. Albert, een leugenachtige
guit, wist haar wijs te maken , dat er brand in de
zee had plaats gehad , en dat dus de gebraden bok-
kings thans zeer goedkoop waren enz.
Eens liep er eene groentevrouw met een paar man-
den vol knollen bij de straat. Amelia zag naSr het-
geen zy in de manden had, waarop de vrouw vroeg :