Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
naar Duiten öij ben fteengoop / en tailben ban bic
fteencn ban abanb no0 een ftaj>teel fiouhicn."
OjootfcFje plan itiaö juist in bcn finaafi han ^^aniel/
cn iascijenbc fp?anjj gij recbjS haojuit naac ben flecn»
go'op. oEer nog 5ijn babcr Bebel ftonbc neben/ fjab
(©aniel reeb;ö berftgcibcnc flecncn op ben n?onh in
ccnc rei ncber oclcDb. „Ißacgt hiat iPanicl/" scibe
3ijn haber/ „huj hiillen neen rtagtccl op ben nronb /
maar in be lucßt Boutacn. «Ecu maujS jfjoontc / baar
hiillcn hiij be fonbamenten Icnnen." I^aniEl reifitemt
met be jlccncn onigoon: maar bc ccn na ben anbcr'
biel Itiebcr op bcn n^onb. „^^at onmonelijia/ bat
fiannlet/" scibe gij. „oEn hiaarom nict?" gernam
bc haber. „llÖBl/ ombat er n^cn n?aiib onbcr sit/"
scibe üDanicl. „a3i) ïjefit ndöfi/' anthioojbbc be ha*'
ber. „%eer gier ecgter uit/ mijn sooni bat get mct
ultic plannen eben soa ncflelb is/ mct onjS fia^^
teel. «5tj poogt ooft bifthiijld fiajiteclen in be lurgt tc
fiouhicn; maar geen ban besclhc fton immer totjlanh
ftomcn / ombat er be gjonb aan ontB^ccfit. opclnen
u buif / om ober allc-J ccr-St goeb na tc benften /
hoo? bat nö fpreefit/ cn ban sult gij fpocbig in jlaat
Sijn/ om get balftgc han gct hiarc/ — get onmogc==
lijftc ban gct mogclijftc/ — bcn ftgijn han get hie^
Sen tc ouberfcgcibcn / cn gij s«lt hoo^ Bclagcgcltj&
ocftlap en gct maften ban onuitbocrBarc plannen fic^
hiaarb Blijben."
iPaniel holgbe bescn raab op/ cn baar sijtihabet
alieö becb/ om gem in gct nabenften tc oefenen./
Bouitibc gij ooft hiclbra geene fta^tcclen meer in bc
lutgt / bat i^ / gij maafttc geene onuitbocrBarc plan?
nen / cn hierb soa een herjianbig menftg.
Em moog^lijk plan is slechts tan denkeu eene vrucht;
T)e (bcaze mensch honu-t vaak knsteelen in de lucht.