Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
schaamden zich over hun voorstel, en drongen er nimmer
weder op dan,
O, kind'ren ! zorgt dat gij aan sleclitaarda u onttrekt,
Het witte onschiüds-kleed, acli! wordt zoo iigt bevlekt!
XIX.
^^tj ^öutvi rmsfcffctt tn fuc^f.
^^aiiïEÏ/ Ecn janocii tiau atgt jaren/ itiad traag in
gct nabcnfttn/ cn/ 300 aIjS Fjct 3ulfic nicnfcljcn biüf
•taöï^ gaat/ fncl in fict fy^eHcn. l^ij ft)?aft gcltiaon^
lijft/ ccr gij fiEgonr^Iijft gaiJ nagcbacgt/ 3Dobat gij
hcElaï bc angcrjjmflc cn üclagtgclijfiftc bingcn baoj bcn
bag Bjagt. ï^ct ging gcni alji ccn jager / bic ftgict/
5Dnbcr ccrjst te miftïten.
^^ctajjl Bö niet nabacgt / maafttc gij allerlei onitit'
üoetDarc plannen / cn gaf bc 3onbcrlingjlc anttaoa?*
ben. J5u liattc gij get hoojncmen op/ om morgen
fraaijer tc fcgrgben/ ban 3gn mecjjter; ban bacgt
gg binnen ftojt pjebiftant te ftunncn lnojben; op w
nen anberen tijb mccnbc gij tc ftunncn uitbinbcn /
om/ aliJ ecu bogcl/ boo? bc lucgt tc bliegen; bait
maafttc gij 3icg 3clben blijs»/ ban cB.ncn aftanb ban
30 uren iu i;^ncn bag tc boet / en eenen afiïanb ban
10 uren in ccn uur op fcgaatfcn te ftunncn afleggen;
nabcrganb argttc gij get niet onmogclijft/ om nog
ïtaning.tc ftunncn hiojbcn/ of jÜSctgujfalcm? ou^
bcrbom tc 3ullcn DercifiEn/ cns.- babcr/ biccErt
flilsbiijgcnb / maar bicpbcuftcnb man Itiaö / gab ban
^aniel:^ onnabcnftcnbgcib en onuitboerBarc plannen
ECU g:oot berb?tet. ©p 3cftcrcn abanb/ toengg bicbcc
3Ulfie 5outclan3ccnongcg?onbEp?aatjc;^ maafttc/ 3eibE
bc babcr tot ^anicl: „ftom mgn 300nl Itig gaan