Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
28

Johannes voor een' geleerde , en Frans tot een' land-
man bestemd. Al dwingen wij Frans, om een ge-
leerde te worden, het zal toch nimmer gelukken;
hij zal eene belagchelijke vertooning maken en zich
altijd ontevreden en ongelukkig gevoelen."
Johannes en de zoon van Hendrik gingen ^vervol-
gens naar de' hoogeschool, oefenden zich vlijtig , en
werden beide knappe predikanten. Frans echter
kwam bij buurman .Klaas , legde zich met zijnen
vriend ijverig toe op landbouw en veeteelt, en bei-
den werden naderhand verstandige en welvarende
landlieden.
De vriendschap laat zich 'tminst van alles wetten stellen;
Slechts éC overeenkomst van den aanleg boeit gezellen.
xvm.
EEN SCHURFTIG SCHAAP KAN DE GEHEELE
KUDDE AANSTEKEN.
De landman Benediktas had eene groote kudde gezon-
de schapen. Op zékeren tijd sprong de ram van zijnen
huurman over de sloot, hield zich eenige dagen bij de
schapen van Benediktus op , en werd eindelijk door den
huurman weder teruggehaald.
Eenigen tijd daarna ontdekte Benediktas , dat zijne
schapen vermagerden, met nederhangende ooren stonden,
zich aan hekken, 'schutten en palen wreven, en dat de
wol van het ligchaam losging. Hij liet derhalve een' ver-
standig veearts komen, en deze zeide; „ Benediktus ! al
uwe schapen hebben 'de schurfl!" Benediktus verschrikte
hevig, toen hij dit hoorde. Be groote en schoone kudde
schapen werd nu dadelijk in het hok gejaagd en voor
eenen zeer geringen prijs verkocht.