Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
XVII.
Vog^cls van eesierlei veereii koppelen
zicli g'aariie.
Alphönsiis , een geneesheer , had twee zonen , die
Johannes en Frans heetten.
Deze beide broeders waren van zeer verschillenden
aard.
Johannes vond zijn grootste vermaak in lezen; Frans
daarentegen beminde boven alles den tui nar beid en
het verzorgen van zijne konijnen, duiven, marmotten
en zijnen bok. lluii buurman Hendrik had eenen
zoon , die bestendig het gezelschap van Johannes
zocht, terwijl de zoon van buurman Klaas z\c\i ge-
woonlijk bij //WIS'onthield ^ maar nooit zag men den
zoon van Hendrik bij -i^mns, noch den zoon van
Klaas bij Johannes, nllet is zonderling," zeide de
vrouw van Alphonsns eens, »dat de vier knapen nooit
te zamen spelen , maar zich altijd bij paren van el-
kander afzonderen," »Dat is niet zonderling , maar
heeft eene zeer natuurlijke oorzaak," zeide Alphonsusy
»want de zoon van Hendrik bemint, even als onze
Johannes, bovenal de boeken, terwijl de beide andere
jongens enkel hun behagen sche()pen in dieren en
gewassen. Zij kunnen zich dus nooit regt met elkan-
der vermaken."
)) Vogels van eenerlei veêren koppelen zich gaarne,
of met andere woorden: menschcn, van gelijken aan-
leg en dezelfde denkwijze, zijn gaarne bij elkander,^^
De vrouw van Alphonsus stond dit echter maar in
het geheel niet aan , en zij wilde haren man bewe-
gen , on\ * Frans te,dwingen, dat hij zich bestendig
in gezelschap van Johannes met boeken zpude bezig
houden. Maar de vader zéide: » men moet de natuur
geen geweld aandoen; de Schepper heeft misschien