Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
liErtaatgt 6ö Raac looycn. ^fj herfcgrifttE SEtrin/
300 afö ïfgt te bEnfien t^. „ ï^elit gü bE abbEc ooft
in get ontbEftt/ giannEttE?" UroEg bE5E nu/
op EEnEn ftrengEn toon. ^ianuEttE luist ban ftörifi
En bErlEgengEib niet/ taat 3ij 3Eggcn 3au/ en jtaEEg
EEnEn tijblang. CinbEÏp 3Eibe 3ij / met EEnE BEbenbE
flEin t K ncEn / inoEbEC I ift Seü gcenE abbEc gsbonbEn.
^e inoEbEt 3EibE: „bE pEtEn/ biE gij onsEn Buut«
man ontb^EEmb SeBt/ 3ijn bE abbEts?/ biE in getgja^
hErfcöoÏEn iBarai/ enbiEuhiE onfcrjuïb BEbEtbsn / utaE
rupt bcrftaren En utaE lebEnpb^Eugb berBittErEn. 25?Eng
3E babEÏijft hiEbEt op gunnE plaat;d / in IjEt g?a;^ / cn
gelaof mij / mijn fiinb! gij 3ult Et gEcn Betouhi ban
geB&En / bat gij ben raab ultiEr moEber gcbofgb gEBt/
maar Er n in be toEfiom^t obEr bcrBïijbEn."
SlannEttE bloEibEn bE tranen ober bE inangsn; 3ij
ging ïjEEn En B^agt bE pEtEn taibcr op bEsclfbE plaat^/
Juaar 30 5e opgEraapt Ijab/ Beiaofbe gare mDcberSar*
telgfi Betcrftfjap cn ontbtng ban gaar bergiffcnié.
^E moEbEE fiotgt nu bijf fiop ban bie mooije peren/ j
en gaf er bagelp;^ EEnigEbanaan garE bocljter. ^oo?
bE liEfbe ban gaar maebcr getroffen / nam jannette
5itg büö?/ om garen fnoepïu^t te obcrbiinnen/ get*'
hielft gaar Etnbelgft met bEEÏ moEite geluftte. Sg
banfite garE moE&Er nabErganb nog biftbiijl;ö baarboo^
tn 3EihE: „liEbE moEbEr! gg gEBt geso^gb/ bat be
tiiebErg mg niet ongElufiFfig gemaaftt geeft.
}Vte zich niet voor het snoepen wacht,
Wordt ligt een dief., bij elk veracht.