Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
/%/%/VW«VWV
XVI.
Mtaav »it een add^r ander 't gras,
3[annette taajJ eeh secc BEminnEigfi met;öiE; jbocg
30 fjab Set scBjeö/ hau UHitcnoEttiEEn fuoEpsurStia
tE 3ijn. I^aac babrr eh fjarE moEbEC faiEtibbEU ban
noft allEö aan / nm gaac bcje onbEugb af tE lejetEH.
iPE oubEr-S bau 3[aunEttE rjabbEU jjEEiiEn gof met
h^ucIjtßaamEU; maac guti Buurtrian 3[a&oli fiEsat
EEu' ojoatEU tuin/ taaarin allEtlEi noft o?OEibE.
(0p sEfiECEn ttjb/ hat Er eeue uiEuigtE lElüiöErE seIe
pEtEU mibEr Buutman;^, boaniEn lagEti/ h^acg 31an^
uette: ,-,niaEbEr/ mag iFä IueI eeu ItiElnig in fiuurman
3[aftafi;ö gof hianbElcn?. il^aar ÖEt 3on aangE*
naam eu 50a fioEl in be fcrjabuta." — „jöeeh/ inijne
bofljtEr/" SEibc ßare maEbcr/ „baat 3it eeu abbEt
onhcr't grad." 3[annEttE fiegjEEp niEt/ hiat ßarc
inoebEt fiiErniEbe 3Eggcn tailbr; 33 hna^ö Ecgtcr gEßoa??
3aam eh ging Er niet in. iPan bE maaijE gslE pEtEU
ülonfiEU gaar 3oobanig in bE* nagen/ bat gaar fnaep^
lu^t bE gEgoo^saamgeib aan garE inaEber obErman-
Sg ging flillEtieji in bcn gof; inaar nu fcgaat gaar
be abbEE te öinuEu/ taaarhan bE nioEbEr gefproSiEn
gab. Sg nam bcrgalhe fiehjEEjib bcn hoct eh fcgopte
obEral nnbEr ger gja;^ / af 5g hiesenlglfi be abber ooß
nntbeftften 3oubE ? bacg tocn 3g niEt;^ han biEn aarb
hanb/ ging 3g fcgielgft onber ben perEbanm/ raapte
3Ebcn nf acgt ban bc maaifte peren op eu flafi 3E i«
bEu saß. ^E inocbEr gab gaar gcimErgfi in gEt nog
BEgoubEn En allE]^ gE3icn. ^oeu 3([annEttE nu met
bE PEtEU tailtiE hertrefifteu / filviam. gart maEber m>