Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
de« zondags, wanneer hij gewoonlijk eene wandeling
deed. Hij had dus'nog maar zelden de werkzaamheden
van den landbouw en de werktuigen, die daarbij ge-
bruikt worden , gezien.
Een boer, die een paar uren van de stad woonde, en
dikwijls bij Gerlof aan huis kwam, had hem reeds me-
nigmalen uitgenoodigd, om eenen zondag bij hem door
te brengen. De kleermaker nam dit eindelijk aan; de
boer- kwam op den bepaalden dag 's morgens vroeg met
den wagen in de stad, en haalde Gerlof met zijfie vrouw
en twee kinderen af. Het fraaije ,weder veraangenaamde
het reisje, en zoowel ouders als kinderen smaakten bij
den vriendelijken boer veel genoegen. Des nademiddags
leidde de hoer zijne gasten door zijne geheele woning ,
schuur en tuinen, en wees hun vele dingen aan, die zij
in de stad nooit zagen. Toen zij bij den ploeg kwamen,
die in de schuur lag, zeide de boer tot Gerlof: » ^an
welk eind zoudt gij nu wel de paarden spannen, zoo
gij eens ploegen moest?" De kleermaker bezag het werk-
tuig wat nader, en zeide toen: » Daar!" — nja, dat
was juist missprak nu de boer lagchende, ngij zoudt
de paarden achter den ploeg spannen," en nu legde
hij hem uit, hoe deze gebruikt wordt." » Wanneer ik
eens bij u aan 'twerk moest," vervolgde de boer, n dan
zoude ik zeker ook wel alles verkeerd aanvatten en dus
eveti als gij, de paarden achter den ploeg spannen."
Des avonds reed Gerlof met de zijnen loeder naar de
stad. De. hoer dacht echter nog dikwijls om de onkunde
van den goeden kleermaker in het gebruik van het ak-
kergereedschap. Wanneer zijne kinderen nu iets deden,
dat geheel verkeerd en onhandig geschiedde, dan zeide
hij gewoonlijk: » Ziet gij wel, gij doet even als baas
Gerlofj gij spant de paarden achter den ploeg."
f
Die geen misstap wil begaan,
Kaak' nooit het werk van. and'ren aau.