Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
hegon te spreken, en vertelde dit bij zijne tehuis-
komst aan zijnen vader. *
Maar de vader zeide: »die koopman is zoo gek
niet, als gij denkt. Hij wist, dat onze buurman huur
betalen moest, dat hem daartoe geldt ontbrak, en
dat hij een goed paard te missen had.
Hij ging derhalve heeti , om hetzelve te koopen ,
bood eenen lagen prijs, en, omdat de boer volstrekt
geld hebben moest, werd de koop spoedig gesloten.
Ofschoon het nu zeer af te keuren is, om van de ver-
legenheid van anderen! tot zijn eigen voordeel, mis-
bruik te maken, zoo is het echter geen bewijs van
gebrek aan verstand.
De geldverlegenheid van onzen buurman was hier
het heete ijzer, en het gebruik, dat de koopman daar-
van tot zijn eigen voordeel maakte, was het smeden.
Deze uitdrukking zegt dus zoo veel als : wie met ee-
nigen arbeid zijn voordeel wenscht te doen, moet daar-
toe den geschiktsten tijd uitkiezen."
»Onthoudt deze spreuk," zeide de'vader; »zij is
bij alle menschelijke verrigtingen van groot gewigt.
Menige wel aangelegde arbeid mislukt enkel, omdat
de menschen den regten tijd daartoe niet uitkiezen.
Veel minder armoede en ellende zou er in de wereld
zijn, zoo de menschen bij al hunne pogingen juist den
regten tijd wisten te treffen, of met andere woorden,
het ijzer wisten te smeden , terwijl het heet is."
m£ jDisi zijn' iijd te kiezen weet ,
SaEEDT, ALS DE SMIÖ , HEI IJZER HEET.
I XV.
I . ■
' HIJ SPANT DE rAARDEN ACHTER DEN PLOEG.
: In zekere stad woonde Gerlof, een bekioaam kleerma-
\ ker, die veel werk had. JFegens zijne menigvuldige
i bezigheden kwam hij bijna nooit buiten de stad, dan