Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
jSu filcEf ïürtj^pön nict ïanser; fiijBinn tatsöncn
haijcr/ fiab met tranen in bc oogen/ om hergiffeni^/ —
cn öcrsotgt/ om tacbec met get fcgocnmaftcn tc mo»
gen Beginnen, ©c babcr flionb gcm bit gaarne toe
cn Ina^ Blijbc / bat gij / bie b?oBgcr nict naar gocben
raab toiïbe gooren/ tganjS boo? bc onbcrhinbing
hitjé gciuojbcn taaji.
KrtjSpgn ging nu tacber met gber aan gct fcgoen*
maften / bacgt er nimmer taeber aan/ om sgne Icejjt
tc herlatcn/ en hicrb/ toen gij groot bia;ö/ ecu gc^
ncfcnb en taclbarcnb fcgocnmafier/ bic nuttig boo^
be maatfcgappö taa^ en sijn Beroep eer aan becb.
VerancFring van. leroep is zelden goed .geweest:
Boer, houd u lij den ploeg! schoenmaker, bij mt> leest!
XIV.
MEN MOET UET IJZER SMEDEN, TERWIJL
EET HEET IS.
Rudolf stond op eenen avond voor eenen dorpsher-
berg, om de voorbij rijdenden te beschouwen. Onder
anderen kwam er ook een paardenkooper aanrijden ,
en hield bij den herberg stil.
nHebt gij het paard gekocht?" vroeg de herbergier,
))Ja,' zeide de koopman, »de koop was spoedig,
klaar."—'»Wat kost u dat paard," vroeg de herber-
gier. »Juist honderd gulden," antwoordde de koopman.
»Dat is immers een spotprijs," hernam de herbergier,
»het paard is meer dan'honderd daalder waardig " —
»Ja zeide de koopman , »men moet het ijzer sme-
den terwijl het heet is."
Rudolf, die dit hoorde, meende, dat de man niet (
regt bij zijn verstand ware, 'dewijl de herbergier met (
hem over een paard sprak, en hij daarop van ijzer