Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
iiiEE;^te bingEH flEtgt^ bau ijE fcgoonfiE sähe aan; iE«
öEr ganiihiErß / öEracp of ftanij gEEft 3önE luötEii /
maac aafi teheiis) sijnE iahten eh oHaanrjEnaamfiiEbEn.
3[fi joube mij Bg be lEE;^t IjaiibEn." Äaar bit giElp
iiiEt/ EH üfri^pön hiaö niEt tE fatcbE/ faoa? bat SÖ
3icg / boo^ be ßast / fijj eeheh fiOEr betguurb gab.
Mü niEEnbE gij gEt gEhianiiEti- tE geBfien; borg bat
taaji mi^. l^tj gab flclEECb gEt itttmt^/ bcn jjamEr/
bE E^ö En be pEftbraab tE oEB^iUßEn; maac nu moEi^t
gij iHEt bE fpabe/ bE hcrß/ bE 3Ei^/ bEfififiElEH bele
anbete hicrfttuiaEn omgaan / biE oEgEEl anbEr;ö iatt<
bEn BeganbElb. SCIIe aereebfcgappen batte gtj berfieetij
aan/en/ offtgaan gij sieg galf baab taa^^tElbE! 300
bEEb gij pa;^ get biEtbE oebEEltE/ bat be inin^tE bsc
fiaErenjonDEn,ö beben: en baarBg hia^ al 3gn ttierSt
oeB^eftfiia. ^e ganben gab gg ftgielgS bal pönlgfiB
Blaren; be^ baaa^ maeöt gij sieg bifihiöl;^ han top
tot teen baojnat laten rEgenen / en bEjf natgts? fion
gg bEEttijb;S han bErmoEibgEib niEt flapEn. ^aarEn-
fiabEn fiefpotten gern be Baerenjanaen«? en finetgten/
InanncEc gg 3icgjtiapper meenbe tE iattzn/ En mEt
al 3gnE moEitE ncg niEt^ aneb^ uitboEtbE. «3Ia/"
3EibEn 35 ban/ „al;^ fcgoEnmafiEr^^ Boeren tao^ben/
ban geBBen tag be ber&Ecrbe taerelb I"
Spinnen taeinige taElÜEn hra^ö rtci^pgn 3gnE niEutae
fietrefiliina 300 maebe / bat gg bilätagl^ / alji be an^
bEtE taerfilieben ban ben Boer aan tafel 3atcn te
Eten / sieg naac atgteren Beaaf/ am baac te fegregen.
. ^E Boej / een seet aaeb e« berfianbig man / mErftte
bit iuEl/ en seibe tot gem: „Kci^pgn! get taare
Beter boo? uaetaEEjit/ batgg uBg uIhe lee-it flegou^
ben gabt/ — en tganji sal get naa tael Beter sön/
bat ag tot beselbe ternaficett'"