Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
XIII.
• (^^c^ocntnaÊcr I ^oui) » ttj unxr
Cgri^toffEl tna^ ccn fcgacnmaficr han fictotp/
tn of^töoon 80 een aansicnlglft jjetal feinbcrcn gab /
taa;^ 81) EbcnhiEl in ffcaat/ om boa? sönen ganbEn^
arfiEib rtjÊElijlfi in ßEt fiB|ïaan han 3ijn gui^éflESin tE
hoa?5iEn.
-^aen sfjn oubflE jann/ Itri^pijn/ nEgcn jarEn oub
taa;^/ moEjit gg sieg haa? En na bcn fcöaoltijb rcEb^
in gct ganbhiECÉf sün? habErjj ncfcncn; taant bc bEC=
flan^E habEc fiEOjEcp / bat hcÏE tacrftsaanigcbcn ]jct
fie^t' in bc jcuob taarbcn aanoclccrb. ©p hijflicnja^
risen anbcrbom ßan rtri«fpgn ban^ioftchen 50a gocb
cn ftSicIijft een paar ftgoencn of laarscn maften
3Ön haber. Hab 8g sicl} nn Bij sjjne ïee^t ocöaubcn/
ban gab gg gctai^é een han bc finapflc cn taelharenb*
fte fcgaenmafter^ han ben ganfcften omtrcft ftnnncn
taajben. jOiSaar ïïri,épgn taa^ tai;spclturtg hanaarb.
Beflcnbig sittcn in ccn fifcin hcrtreft en aan
bEn pEftb^aab trEfiften/" scibE fig/ „Begint mij te
hcthElEn; ift tail 3i£n / bat ift Bij eenen Boer fiom;
baar Ben ilS in be hrtjE / ruime natuur cn in bc fri^=
fcße lutgt/ cn ïacft taat otti bie raa^figc pEÏtbrabEu en
DUbe fcßocnen."
IDc haber scibe: Brij^pgn/ Krii^pön! bati.^ gc^
geel herftecrb haa; u. <j3ö üunt uta öanbtacriS recb^
b?ö taEl/ EngEt Bacrentacrfi mact gij gcBcel op nieuta
ïccrcn. ïPaarenBohen fioét get eeheh ongclooflijficn
tijb / eer men op utaEU oubErbom haarbiggEib in tt^
UEU geSEcl nieutacn cn h^eemben arBcib hErfirijgt.
<©ofi moet gij bit in aanmerïjiug nEmcn: men sict be