Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ben; maat tot fiuti' öjoti i
bctEiscgt. goo ijj gEt bE oeBeeIe natuur boöj/ —300
gEt ooft met allEii mEiirtgElijrien arfiEib,
fr i t^ ontgiclb be^E ïe^ / en InainiEEr gEm nabErganh
iet!) niEt «jheI flEiioES bojberbe/ bansEïbEggj „tromc
niet op üEnen baa BEüouiiib/ rn IfEulEti Eti SCftett
niEt tE beIdS."
'e GtHnge wordt veelal in weinig tijds gewrocht;
net grooie wordt door moeite en langen tijd gekocht.
XI.
I
DE KAT MET HANDSCHOENEN AAN,
VANGT GEENE MUIZEN.
De landman Albcrt was een zeer werkzaam , vlug
en kundig man. Hij gaf aan zijne dienstboden een
goed loon en uitmuntend eten en drinken j ook gunde
hij bun tijds genoeg tot de noodige uitspanning.
Maar als het tijd van werken , vooral, wanneer het
zeer druk was , dan eischte hij ook van hen , dat zij
den arbeid vaardig en moedig aanvatten. Het gebeurde
eens-j dat Albert eenen nieuwen knecht kreeg, die
Jozef heette. Deze Jozef was een traag en onkundig
mensch, en als er veel te doen was, stond hij er
dikwijls bij , als of hij bevreesd ware , dat het werk
hem in de banden bijten zoude. Dit zag de driftige
61^ werkzame boer met groote ergernis, en zeide dan:
»toe Jozef! pak maar aan; nde kat met handschoe-
nen aan , vangt geene tnuizen."" — Jozef had dit
reeds dikwijls géhoord , en wist eigenlijk niet, wat
de boer daarmede zeggen wilde. Op zekeren tijd
stond Jozef weder geheel besluiteloos het werk aan
j te zien. Albert riep weder : »toe maar, Jozef! n De
kat met handschoenen aan, vangt geene muizen.""
. 2