Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IG
„Ixomc ijS nict og cëiicn bag acûaiitab/ eu ïtcufcu
ru SCfiEU iiict tc acïijfi." jFrltS» ijcrfloub bcu jin
bau bit flcscijbE nict/ en seibc: „taat tail babcr
baar nicbc scoot»?' — ^c babcr gcruam: „oij ftcnt
immcrjS bcn ojootcn cn fcgooncu pcrcBaom/ bie
jaarlp'i be?fc]fjcibcne / ijiubbcn fcgoone b^ucftten
oplebcjt/ en onbcr hiien;? fcFjabubi tatj 500 uienio^
maal een ocbeelte ban ben bao en 300 meniflcn taat#
men 3omerabonb ocnoEflclijfe bnajürcnocu?"
jßu / toen iö ccn filcine jauflcn iua^ / jjfanttc mijn
babcr beuselben ochjlStöbio met eenen jjopulicr. .ïSa
bat er cenioe jaren bcrloapen faiarcn / flaÉf bc pcipu*
lier 3yncu firnin her fioben oué gnijS np ; borg bc
percfioom hia^ nao maar Iticinio aanocltinnncn.
jUaar toen be percBoom n?oot taerb/ cn eene me#
uigtc fcgoonc hjucgtcn ficoon te braoen / flanb be
populier jceb,^ galf ülabcrloo;^ cn moejJt omoEgalit
hiojbcn / betaijl gg uitoelcefb taajS. ftaat op
bc3elfbc plaatjé rccb-j be berbc papulierBoom/ en nog
bc o?oote cn -fcgooiic pcrcBoom oc3onb cn h^ucgt*
Baar. IBu^/ alj» cc icté groot,d cn hoortrcffelijfi^ sal
tot ftanb gcBjagt hio;bcn/ ban hiD?bt baaictoe tgb
gcborberb. <£)m ecue gut tc fiouhicn/ Bcgocft men
flctgtjf 50a hele hießen/ aljî men tot een païeisf jaren
noobig geeft/ tn om ccn .gering bo?pjc ban eenioe
èlcinc guisen te fioulncn/ hio;ben 50a hele bagen nict
bercifcgt/ al? er jaren noobig sjjn/ om eene g?oote
fiab/ al;^ Home iö/ tot fianb tc Brengen. Cen. po«
pulicrBoom gloeit fcgiclö'ft/ maar geeft een ïo^/ hiccft
3amcn|ïel/ bjaagt geene b?ucgtcn/ lebert flccgt gout/
geeft bcrgalbc cenc geringe hiaarbe cn ccn fiojt leben.
t©c percBoom/ bc cifi/ be tcbcr/ ens. gcBBeu een
hajjt 3amcnftcl/ ecue gaoge hiaarbc cn ccn lang le^