Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
u
IX.
DIE MET ÏEK OMGAAT, WORDT ER MEDE BESMET.
Gerhard was door zijne ouders braaf opgevoed en een
zeer deugdsatiie en beminnenswaardige jongen.
In de maand Mei kregen zijne ouders echter andere
buren, e» dezen hadden eenen zoon, die door en door
bedorven was. Hij deed, wat zijne ouders en de mees-
ter hem verboden, en liet na, hetgene zij hem geboden.
Kleine kinderen verschrikken , plagen en pijnigen, ■—
voorbijgangers nit te jouwen; — schuldelooze dieren
kwellen en pijnigen; hierin vond hij zijn grootste ge-
noegen. *
Gerhard had in het eerst van dit alles eenen groolen
afkeer, en bestrafte den ondeugenden jongen er dikwijls
over; doch dit was als olij in het vuur; hij maakte
het dan nog erger.
De ouders van de beide jongens waren goede vrien-
den , en ofschoon Gerhards ouders menigen slechten
streek van huns buurmans zoon zagen, zoo waren zij
ongelukkig te zwak , om Gerhard va?i den bedorven
jongen af te houden en de verkeering met hem te ver-
bieden.
Binnen korten tijd gewende Gerhard zich al de
slechte dingen van zijnen makker aan, zonder daarvan
langer afkeer te gevoelen; schielijk deed hij zelf al
eenige kleinigheden mede. Dit verergerde van tijd tot
tijd; de hooze knaap verleide hem tot allerlei ondeug-
den , en binnen eenige maanden waren zij volkomen