Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
nljErt^offcn/ en gab gare 3tcl,ätormo0cn^/ boo; te
lijocBE nlieiTpanninn/ soobania ttccBtaaftt/ bat 3tj bc
acmafiftcïijfille binijeit niet mecc ßcliatten of ontgßu^
ben fion; tecUiijl gjat ïitjcgaam / boa? te beet 3ittcn
cntelnetmflfieiiieginij/ bermate ontsenultib hiaiS/ bat
fileinc/ en herflcrßenbe hianbeïingen gaar gegeel af«
matten / en een geringe arBeib gaar lijjua gegeel Dn=
geftelb maafite. (Coen sg thiintig jaren Berciftt gab /
cn anbcre mciöj'eé ban gare jaren üloeiben al? ro5en/
itiaggclbc 3ij al gijgenbc langa bc flraat met een ber»
ßlcefit cn nitgetecrb gelaat/ alsfof 51J rccb;^ op ben
ranb bc^ graf;^ ftonb. €n toen anbcre mciüjc^ ban
garen ouberbam B^nilaftsTcest gielben ( bierbc men /
gelaap! oberbc ongcUififtigc jFcebcriftagct löl&fecsjt!
l'roey rijp, vroeg rot,
Vroeg wijs, vroeg zot.
VIII.
M»e pot verwijt 'tten ketel, dat hfß stvart is.
Andries en Lodetoijk waren twee ondeugende jon-
gens, die de lessen van den meester en de vermanin-
gen hunner ouders in den wind sloegen. Ofschoon
zij nu beide veel kwaad bedreven, zoo hadden zij
toch dikwijls twist; want ieder van hen wist zeer
wel, wanneer de andere hem onregt aandeed , — en
dit kon geen hunner verdragen. Nu gebeurde het
eens, dat Andries heimelijk een mooi, blaauw ge-
blest konijntje uit Lodewijks hok gehaald , en Lode-
wijk Andries een' vliegerkoord ontstolen had. Dit
misdrijf werd spoedig aan beide zijden ontdekt j want
te regt zegt zeker verstandig man:
n Steel nooit, zelfs het geritigste niet;
n Want Gods oog is't, dat alles ziet."