Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
bezorgde hem des anderen daags naar de Ommcrsclians; —
en daar geldt de spreuk van Paulus: „dio niet arbeidt,
dat die ook niet cte !"
Diuu- d'arbciJ alles geeft, - het ligcliaam moet versterken,
De groote, God zelfs werkt: zou dan de menseh niet werken?
VIL
VnOEO RÏJP, VROEK ROT.
M^UgElnm^ Ell sgnc facatita öabticn jjlecgtiS één
ïfcf bocgtcrtjE/ jfCEbetifta ncfifctcn. ^^e.ïe Iedöc in
gare ürocflstE jEUßb rceh!» sccr UeeI ïcErsaamljeib aan
bEn ban. DubEtji BEminben gct mEijije 5Eer / eh
mccnbcn nlEt fietEr te fiitnncn boEn/ ban gaar rcEb;S
in gaar brrbE jaar trr fcganl te scnbEii. 2;tj inaaftte
BuitcuoEmccne ho^beringen/ en tacn jij nog geene
hier jaren oiih hiajS/ lajS 33 reeh^ hrtj hing En niEt
30nber herflanb. 3[EbEr/ bic bit gao?bc/ bErtaanberbe
5icg Et tEn gaogllE obEt/ cn mcenbc be Buitcngchianc
nccöthermagenjJ ban get ineii^jE nict genoeg tc fiun=
nen roemen, ^it fireclbE bc DUbcr;ö/ cn fpaojbc gen
aan / om nietjJ onBepjocfb tc laten / ten einbe gare
BcftltiaamgebEn in allEö/ 300 fpoEbig mogEltjfi/ tot
bEn googflEn trap te hoEtEn. l^Et mEi-fjc hiEtb giEt^
boo? hEthiaanb en cigenhijjé. TDant toEn jö sehen
jaren oub hiaö/ tcßcnbe 31J gct Bcneben gatE eet/
om met anbere mci's'jc^ tc fpcïen; toen 51J acgt jaren
gab BEteiftt/ niEcnbc 53 be giiisgoiibing retb;^ BEtet
ban gatE mncbcr te finnncn Bcfturen; cn op ben ou-
bErbom ban ttaaalf jarrn/ hiiïbc 5ij han nicmanb
iet^ meer aannemen of leeren. aEbcnltiel tac^b 33 op
gaar bijfticnbc jaar boo^ menig ttaaaïfjarig mciöjc