Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
die hem kenden. Hij trad in het huAveiijk met de
eenigste dochter van eeneu kleinen koopman in krui-
denierswaren, en toen de ouders overleden, werd hij
bezitter hunner nalatenschap. Menigeen zou dit nu
veracht hebben; doch Hans herinnerde zich het versje
en de spreuk van zijnen vader , en zeide t
»Beter een half ei, dan eene ledige dop."
Hij betrok nu het huis van zijne overledene schoon-
ouders, liet zijn handwerk varen en werd een klein
koopman in kruidenierswaren. In de straat, waar hij
■woonde, waren ook grootte, trotsche en eigenzinnige
kooplieden, welke liever hunne winkels sloten» dan
zich met eene kleine winst vergenoegden. Dan,
Hans , die geleerd had, dat men het kleine niet ver-
achten moest, zeide: «beter wat, dan niets," en
■wanneer de andere kooplieden , b. v. , op het pond
een dubbeltje of drie stuiver wilden winnen, nam hij
slechts drie centen. Dit had ten gevolge, dat niet
alleen de geheele buurtschap, maar zelfs heinde en
verre de menschen bij hem net benoodigde lieten ha-
len. In plaats, dat nu anderen een pond met 15
cent winst verkochten , verkocht hij twintig ponden
en won daardoor 60 cent, en dus viermaal zoo veel,
als de andere kooplieden.
Binnen weinige jaren had hij zoodanig zijne fortuin
gemaakt, dat hij het groote huis met een pakhuis van
eenen reeds verarmden koopman in die straat kocht,
en tot de aanzienlijkste en gegoedste ingezetenen der
stad behoorde. Wanneer hij nu aan zijne kinderen
zijne levensgeschiedenis verhaalde, dan vergat hij
nimmer te zeggen, dat het halve ei op het heideveld
den grond tot zijne tegenwoordige welvaart had ge-
legd , en voegde er bij: