Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
veld, waarin eene vrouw woonde, die hen niets ter
verkwikking kende aanbieden , dan eene teug waters
en een enkel ei. Gretig dronken zij van het zuivere
water, en nu wilde de vader met zijnen zoon ook het
ei deelen. Dan, deze weigerde dit en zeide: »dat
kan ons te zamen niets baten." De vader sprak:
»indien ik altijd zoo gedacht had, dan zou ik het
met mijn groot huisgezin zoo ver niet gebragt hebben.
Mijne spreuk is altijd : » beter een half ei, dan een
ledige dop.""
De vader at nu het ei alleen op, gaf de arme vrouw
een dubbeltje, vertrok weder met Hans en gevoelde
zich aanmerkelijk gesterkt en verkwikt. Doch Hans
moest al zeer schielijk blijven liggen. Bij geluk kwam
er een wagen aan , die den eigenzinnige jongen op-
nam en halfdood op de bestemde plaats bragt.
De vader wandelde bedaard achteraan en kwam er
bijna zoo spoedig als zijn zoon. Men diende Hans nu
roggebrood en bier toe, waardoor hij weldra weder
volkomen herstelde.
De vader kocht nu leder, bezorgde het aan eenen
voerman en vertrok weder met Hans naar huis. Zij
voorzagen zich nu echter beter, om de reis over het
heideveld te kunnen volbrengen.
Toen zij weder te huis waren, liet de vader aan
Hans deze spreuk van buiten leeren :
Bij vlijt en overleg wint men toch altijd iets;
En waarheid hlijjt de spreuk: i,*its heter wat, dan mets.'
^/V^'^'VWW» '
V.
Vervolg.
Hans werd eindelijk groot j maar het halve ei bleef
hem bestendig in het hoofd. Hij kwam als schoenma-
kersknecht in eene stad te wonen , cn door zijne vlijt,
zuinigheid en trouw verwierf hij de achting van allen.