Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Deel: 1e vijftigtal
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 63
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205567
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerrijke verhalen ontleend van de Nederlandse spreekwoorden: ten dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
daarna zorgen, dat dezelve voldaan werd. Daar de •
rekeningi groot was, zoo dacht Jan , dat hij met 25 gul-
de,i meer konde zetten, en alzoo dit geld voor zich zeiven
behouden. Hij deed dit en ging met de rekening heen ,
om het geld te ontvangen; maar de man zeide, dat het
hem dadelijk niet voegde en liet Jan vertrekken, om mor-
gen weer te komen. In stilte ging hij nu des avonds naar
den koopman; het voorgenomene ledrog werd ontdekt
maar alles geheim gehouden. Des anderen daags ging
Jan weder heen, om zijn geld te ontvangen. Hij schelde
aan en werd hinnen gelaten. Maar o! hoe verschriläe
hij, toen hij; in de kamer komende , daarin zijnen mees-
ter en een der heeren van de regtbank vond! ■— Jan
werd nu in het bijzijn van dezen heer door den koopman .
van voorgenomen bedrog beschuldigd. Hij poogde zich
door leugens te verontschuldigen; doch daar zijne eigene
aanteekeningen tegen hem getuigden, zoo bekende hij spoe-
dig , met welk oogmerk hij het gedaan had. Dadelijk
werd hij gebonden. naar de gevangenis gebragt. De zaak
was reeds ruchtbaar, en toen de menschen den jongen ^
bedrieger gebonden zagen wegvoeren , zeiden zij: „ daar '
kwam Jan Boontje nu juist om zijn loontje!"
■ Gercgtigheicl stelt eens het onregt naakt ten toon;
Zoo als (Ie werken zijn, is veelal o't>k het loon.
III.
ire^cii lioiist zonnescliïjn.
ïjct hiaö Ecnjj ccnt ïannburioc 5ciincrb?aa0te / cii
in bcrfcïjcibcnc UiEficn biel cc rtccii ó^oijje rcrfcn ban
ben gcmcl. ^c aarbe ücuoii tc fcrjcuccn; bc belb^
jjcbiarifcn tc filtiijncn; be ßaamcn lieten rjtinnc jonnc
bjiicfiten ballen; bc bloemen ginnen trettriß naac 6e^
neben; fjet g^ajS beri3o?bc Dja bc bcïben; fïootcn cn