Boekgegevens
Titel: Antwoorden op de voorstellen, voorkomende in de Toegepaste cijferkunst, ingerigt naar het nieuwe stelsel van munten, maten en gewigten
Deel: 2e stukje De tiendeelige breuken
Auteur: Andriessen, Will. Fred.
Uitgave: Amsterdam: Sijbrandi, 1859
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 348: 2e dr. (Antw. dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205526
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Antwoorden op de voorstellen, voorkomende in de Toegepaste cijferkunst, ingerigt naar het nieuwe stelsel van munten, maten en gewigten
Vorige scan Volgende scanScanned page
TElitlMG.
A. Onbenoemde getallen.
1. Een, tien, honderd. ^
Negen, dertig, vierhonderd, f ^ /
Vijf, tien, zeshonderd. l ___
Zeven, tmntig, achthonderd.
Drie, dertig, negenhonderd. ' t^rL-^
Zeven, zeventig, zevenhonderd.
2. 8 — 80 — 800 — 170 — 107 — 17 — 650 — 56 —
O — 4 — 300 — 30 - 3 — 7 — 70 — 204.
3. Een, tien, honderd, duizend, tienduiz., honderd dviz.
Zeven, vijftig, tweehonderd, achtduizend.
Zeven, driehonderd, negenduizend.
Zes, tien, achthonderd, tweedviz., vijftigduiz.
Zeven, vierbond., twintigduizend.
Vier, tachtig, dertigduizend, negenhond. duiz.
Een, tachtigduiz., zeshond. duizend.
Fijf, veertig, achthond., zeventigduiz., hond. duiz.
4. Vijf en twintig — twee en vij/tig — zeven en der-
tig — drie en zeventig — twee honderd — hond.
twee — zes hond. — hond. zes — hond. zestien —
zestien hond. — twee duiz. vierhand, vijftig — twee
duiz. vijf cn veertig — twaalf hond. vijf en veertig
— drie duiz. vier — drie duiz. veertig — drie duiz.
vierhonderd.
5. Vijf — vijftig — vijfhonderd — vijfduiz'. — vijftig-
duiz. — vijfhond. duiz. — vijftien — hond. vijftig
— vijftien hond. — vijftien duiz. — zeven duiz.
zes hond. — zeven hond. zestig duiz.
6. 243 — 68000 — 2040 — 78 — 60002 —10 —
O — 3 — 200 - 304.
7. Een — tien — honderd — duizend — tienduiz. —
hond, duiz. — millioen — tien millioen — honderd
mill. — duiz. mill.
Zes — zestig — zes hond. — zes duiz. — zestig
duiz. — zes hond. duiz. — zes mill. — zestig mill.
— zes hond. mill. — zes duii. mill.
Zeventig — zeshond. — acht hond. duiz, — veertig
millioen.
Acht — negenduiz. — tienduiz. — twechond, duiz.
Antw. Toegep, Cijferkunst, Se Ht.