Boekgegevens
Titel: De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Auteur: Groenewegen, Johannes; Groenewegen, Jacob
Uitgave: Amsterdam: Van der Linden, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2963
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205513
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Geestelijke liederen, Liederen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ISRAELS ■ 79
Een eindelooze zee van zaligheden,
O Hemelingen! werpt uw eerekroon.
Voor 't Lam gezeten op des Vaders troon,
Hij voert uw ziel in de eeuwige vreden.
11, Ellendehngen! die zoo diep gewond.
En gansch rampzalig uwe ziel bevond,
Werpt u verloren ziel voor zijne voeten,
Klaag Hem met tranen en gebeen uw nood
En pleit op zijg geregtigheid en dood
God zal in vrede u dan nog eens ontmoeten
12. ,En gij verloste volk geef Hem uw hart
Dan is het nu eeuwig vrij van smart
Laat uwe ziel in liefdevlammen branden,
Geeft uwen jezus maar gedurig lof,
't Ontbreekt u nimmermeer aan rijkën stof!
Begint dat hemelwerk in vreemde landen.
Hooghed 5: 16. vl wat aan Hem is, is
gansch begéerlijk enz.
Stem: Wanneer de zon, enz.
1. iJSste Lied.
O, Jezus leef! mijn eenig al!
En schoonste aller menschen!
Ach, mögt ik'in dit jammerdal
Naar U alleen maar wenschen;
Mijn Bruidegom is blank en rood,
Door heiligheid en lijdensdood.
Uw naam is zoo geprezen,
. Gelijk de vreugde-olie is,
Gestort al ter gedachtenis,
In* vreugdetijd voor dezen.
2. 'k Zie in uw Naam Emanuel!
't Geheim der twee naturen.
Dat als een hemels wonder zal,
1h eeuwigheid nog duren.
Dus is 't een Godd'lyk menschenbloed