Boekgegevens
Titel: De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Auteur: Groenewegen, Johannes; Groenewegen, Jacob
Uitgave: Amsterdam: Van der Linden, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2963
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205513
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Geestelijke liederen, Liederen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE. vir
Kefde, blijdschap en verwondering over Gods
vrije genade wordt weggevoerd onder sterke
aandoeningen, en dus bekwaam gemaak wordt
om God de eerete geven voor zijne genade en
barrohartigheid aan zijne ziel bewezen.
Ten tweede: de hoorder wordt hierdoor wel
eens ingeleid in zijne bevinding: hoorende de
zoete overeenkomst met anderen van Godskinde
ren en voelende daaruit in zijn hart eene inner-
lijke vereeniging, door de band van een en het-
zelfde Geloof en Liefde, en het hebben vaa
een'erlei hart öiet Gods volk, waardoor hij ook
in de waarheid van zfjn werk bevestigd, en
van zijnen genadestaat vergewist en volkomen
verzekerd wordt.
Ten derde: hierdoor wordt de liefde tot el-
kanderen zeer ontstoken, met eene heftigheid
daar de wereld weinig denkbeeld van kan vor
men en is er iets dat zaliger en heilrijker gevol-
gen heeft het is de liefde der Godzaligen tot
eikanderen daar is toch niets dat de liefde tot
eikanderen zoo gevoelig kan ontsteken als het
wederzijds verhalen van het werk, dat tusschen
Jezus en de geloovigezielenomgaat, dat hart
smelt zoo innig inéén, gelijk Jezus er zelf van
spreekt: Joh 17: 22. Opdat zij een zijn.
gelijk wij een zijn.
Ten vierde die wat in de laagte zit en aan
het stof kleeft, en van den Heeren omzwerft die
wordt door dat hooren van anderen die in ge-
meenschap met God Ie venljij zijn afged waalden
en zowiigen staat bepaald, en krijgt dan weieens
gevoelige aandoeningen vin zij Q Omz werven dat
hij in tranen wegsmelt en zegt Ach wat leef ik