Boekgegevens
Titel: De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Auteur: Groenewegen, Johannes; Groenewegen, Jacob
Uitgave: Amsterdam: Van der Linden, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2963
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205513
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Geestelijke liederen, Liederen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ISRAELS ■ 77
't Zatnen als Messias bruid,
Tot den roem van haren Heere,
Leven zal eeuw in eeuw uit.
24. O! dat wandelen voorGode trooa
O! dat dragen 's hemels kroon.
Palmtakken vol behagen,
Overwinnaars van den dood,
Zonder nachten zonder dagen,
zaligheld oneindig groot
Gij zult zijnen naam heeten Jezus.
1. ■ 32ste Lied.
Een zoete reuk die 't sterven hart verkwikt
Dat angstig in zijn zondenschuld verstikt.
Verspreidt zich in Gods kerk van Jezus Name
Hoor elk die zijnen naam bevind'lijk'kent.
En heeft de kracht daarvan in 't hart'geprent
In al zijn namen is Hij God 3e Amen.
2. De name Jezus stroomt van lietlijkheid,
En zegt in kracht een'God van zaligheid.
Voor allen die op Hem vertrouwen stellen,
Ziet deez is God, wij hebben Hem verwacht
Hij maakt ons zalig in een volle kracht.
Geen dood noch vloek der wet kan ons meer
kwellen.
3. Een Zaligmaker in den naam en daad.
Hij maakt ons zalig, van het hoogste kwaad
En brengt ons tot een eeuwig zalig leven.
En Gods gemeenschap bieren naden dood
Hij voert de ziel gerust in .'\bram3 schoot.
En Hij bevrijdt ons van een eeuwig beven
4-, Ja niemand zalig dan die Jezus heeft.
En dageKjSs in zijn gemeenschap leeft.
In Hem gebouwd geworteld en gegrondet,
Met Hem vereend «Is wortel tak en stam.