Boekgegevens
Titel: De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Auteur: Groenewegen, Johannes; Groenewegen, Jacob
Uitgave: Amsterdam: Van der Linden, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2963
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205513
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Geestelijke liederen, Liederen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI VOO R K E D E.
heid nalaat die zal geen voedsel vpor zijne ziel
hebben. En waar de ijveren de lust heerscht,
wordt gelegenheid gevonden die men anders niet
dacht de hebben de liefde van Gods kinderen
onder en tot eikanderen, die de lust ontbreekt om
aan deaildereniu hunne zamenkomsten te ver-
halen, wat de Heere aan hun ziele gedaan heeft
De wereld denke dat het hoogmoed is. dat zoo
aan anderen te verhalen wat men in zijne binnen-
kamer of onder de genademiddelen ondervindt
maar dat zullen niet zijn dezulken, diehet werk
der genade in hunne zielen ondervinden. Vele
zijn zoo tegen dat verhalen van hunne bevinding
omdat zij ganschelijk geene bevindinge van het
werk des H. Geestes aan hunne zielen hebben
Maar zelfs wordt des Heeren begenadigd volk
dikwijls zoo laag zoo aan het stof gekleefd zoo
geesteloos, ?oo verre van den Heere, zoo wer-
keloos en dan ook zoo, lusteloos, en liefdeloos
dat zij (al hebben zij gelegenheid) leven zonder
de uitoefeningvan degemeenschap der Heiligen
en worden daardoor hoe langer hoe doodiger en
dwalen van den Heere hoe langer hoe verder of
Kom, laten wij in eeuige bijzonderheden de
nuttigheid van die Gemeenschap-oefening-en en
zamenspraken met eikanderen voorstellen.
Ten eerste door diezamensprekingen en on-
derling verstellen, wat de Heere aan de zielen
gedaan heeft, wordt dat werk op nieuw wel eens
■weder opgeklaard,-en de spreker in zijn eigen
werk met licht ingeleid, daar hij onder het spre-
ken nieuwe verzekering- aan zijn hart gewaar
wordt, van zijn nadeel aan God in Christus en
het werk van den H. Geest, zoodat zijn hart ia