Boekgegevens
Titel: De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Auteur: Groenewegen, Johannes; Groenewegen, Jacob
Uitgave: Amsterdam: Van der Linden, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2963
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205513
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Geestelijke liederen, Liederen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE. vir
•watroepen eu worstelen dat er wel eens omgaat
in het verborgen of onder de middelen om Jezus
te verkrijgen.
En is er eens een die uitzijn verlöre staat
door Geloofs-vereeniging met Jezus gered is
en dat geloven kan op goede gronden, dan gaat
mehdadelijkovertotiietzingen van eenige Lie-
deren, veeltijds toepasselijk op de zaken die ge-
sproken zijn waarna men op het laatste zicli
weer in gebeden tot den I leere keert eu doordat
zamen bidden, spreken en zingen wel eens on-
uitsprekelijke vereeniging ondervindmetJezus
en met eikanderen.
Zietzoo wordt onderonsde gemeenschap der
Heiligen geoefend en schoon alles met gebrek
vergezeld is wordt echter de zamenbinding niet
verbroken.
Dit verhalen wij niet tot onze eigen eer nraar
tot eere Gods enroem van zijnegenade en tot eeu
voorbeeld van navolgingnadatelkgelegenheid
heeft werd der gemeenschap der Heiligen meer
geoefend daar zou meer zegen in de kerk we-
zen;maar ach! hoe droevig zijn op vele plaatsen
Gods volk vaneen gescheiden en leven zonder •
dergelijke gemeenschaps-oefeningen dat niet te
berispen is in degenen die de gelegenheid niej;
hebben; elk moet zijn omstandigheden weten
ieder heeft geen gelegeheid tot de bijwoning van
zulke gezelschappen; maar dieèr regte liefde
voor heeft, en het missen moet door Gods weg
en bestiering, en daar ook wel eens over tröurfc
die ondervindt het wel in het verborgene, dat du
Heere goed is de Heere vergoedt dat wel eens iu
de binuenkameren; maar die het uit li'.'fdclouö .