Boekgegevens
Titel: De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Auteur: Groenewegen, Johannes; Groenewegen, Jacob
Uitgave: Amsterdam: Van der Linden, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2963
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205513
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Geestelijke liederen, Liederen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Vorige scan Volgende scanScanned page
iv VOORREDE.
men, te meer als men in zijne gedichten de
groote en beminnelijke Koning Jezus tot het
onderwerp heeft.
Wij hebben daar veel ondervinding van,
■wielke zegen dat het heeft in de gezelschappen
der Godzaligen.
Men iieett hier de gewoonten, om Zondags
avonds eenige uren in een aanmerkelijk getal
zatuen te vergaderen, en dan allereerst met
Psalm-Gezang God te verheerlijken, dan zich
vervolgens in de gebeden voorden Heere te bren
gen en het aangezigte des Heeren te zoeken.
Waarnamen mfet het opheffen van deze ofandere
heflige Liederen, zich in den Heere verlustigt
en het harte zoekt hemelwaarst te voeren een of
meer Liederengezongen hebbende, begint die eu
genen, tot dat einde aangesproken, eenvoudig te
spreken, hoe het hem dezen dag of week is ge-
gaan wat zegen men onder den openbare Gods-
dienst, ot wat werk men met Jezus in het ver-
borgen ondervonden heett, daar somtijds de
heerlijkste Verbonds- vernieuwingen en vereeni
gingen met Jezus verteld worden, en ook som-
tijds van anderen klagten en tranen over een zich
verbergenden Jezus. Daar verhaalt men hoe het
tusschen den Heere en de ziel staat wat nieuwe
blijken van aandeel men onlangs gehad heeft of
wat vreeze, dat hun werk geen waarheid is.
Hier komen ook diegenen die onder gezigt
van zonden en verloren staat om Jezus roepen
en schreijen die verhalen hoe ellendig dat zij
zich zel ven zie hoe noodzakelijk dat zij Jezus
voor hun schuldige en verloren ziel zien wat
ontdekking zij wel eens van jezus krijgen en