Boekgegevens
Titel: De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Auteur: Groenewegen, Johannes; Groenewegen, Jacob
Uitgave: Amsterdam: Van der Linden, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2963
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205513
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Geestelijke liederen, Liederen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Vorige scan Volgende scanScanned page
38 DE LOFZANGEN '
Voor mijn zielesciiuld geboet,
En die van mij atgenomen.
Door zijn dierbaar offerbloed door enz.
6. V, Wel gij zijt in satans banden,
Van nature zijnen buit,
A. Jezus Jbeeft mij door zijn hand,
Zaliglijk getrokken uit;
Van geweld en helsche strikken,
Mij volkomen vrijgemaakt.
V. Zal Hij 't -siferder nu beschikken,
V^ant dien op u waakt want enz.
7. A. Ja Hij zal mij zoo behoeden,
Dat in dezen levenstijd.
Voor-en tegeaspoed ten goede.
En ten leven mij gedijt:
Mus zal ik niet gaan verloren.
V, Wel hoe kunt gij hierop aan?
Hebt gij met Gods uitverkoren.
Zien uw naam geschreven staan zien enz
8. A. Jezus heeft zijn geest gegeven,
Die mij Abba roepen doet,
En van 't eeuwig zalig leven.
Mij verzekerd aan 't gemoed.
V. Wel zoo moogt gij in de zonden.
Leven vrij van zorg en pijn.
Want gij zijt van schuld ontbonden,
En zult zeker zalig zijn; en zult enz.
9. A. Wel die geest aan mij gegeven
Maakt gewillig en bereid,
Mij om tot Gods eer te leven,
En in zuiv're heiligheid
't Pad des levens te betreden,
Oaar Hij mij op heeft gezet.
Tot ik in volmaakten vrede.
God zal dienen zonder smet; God eaz.