Boekgegevens
Titel: De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Auteur: Groenewegen, Johannes; Groenewegen, Jacob
Uitgave: Amsterdam: Van der Linden, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2963
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205513
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Geestelijke liederen, Liederen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont: zijnde eenige geestelijke liederen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ISBAELS. 33
Op d«ö levensbaau gesteld.
Kond ik door geloof en liopeii,
Nu maar spoedig Lenen loopeu,
Mogt ik pp des levensbaan.
Nu met groote nu met groote,
Nu met groote stappen gaan
3. 'k Heb o Jezus licht en leven,
U tot eiken stap van doen
Gij moet mij genade geven.
Om mijn weg daar heen tc spoen;
Gij móet door uw geest geleijen,
Mij door 's werelds woestenijen.
Zonder U kan ik niet voort.
Laat de lampe laat de lampe. ^
^Laat de lampe van uw woord.
4. En uw geest mijn zielbestralen,
Mij geleiden aan uw zij,
'k Zal gedurig anders dwalen,
In deez; werelds woestenij;
Laat uw vuur en wolk kolommen.
Mij verlichten van rondommen.
Jezus lief uw hand en raad,
Is alleen mijn is alleen mijn,
Is alleen mijn toeverlaat.
5. Als ik die niet vast kan houden
Door 't geloof U grijpen aan,
Is mijn ziele vol benouwen,
'k Heb geen krachten om te staan
. Gun mij toch op U te steunen,
Jezus laat ik op U leunen,
Reik uw hand daar is de mijn.
Laat ons med laat ons med.
Laat ons medgezellen zijn.
6. Laat ik kracht van U genieten,
Licht cn geest tot aller tijd
Dan zal mij geen weg verdrieten,